Fire stridsvogner fra TMBN under øvelsen Ymer Viking. // Four tanks from TMBN during the exercise Ymer Viking
Tema

Miljø og klima

Hva gjør Forsvaret for å ta vare på miljøet?

Forsvarssektorens aktiviteter påvirker miljøet på flere måter. Øvelser i felt kan påvirke naturmangfoldet og bruk av ammunisjon kan føre til utslipp av tungmetaller. Forsvarssektoren forbruker også store mengder drivstoff og energi, og genererer store mengder avfall som til sammen genererer klimagassutslipp. 

FFI hjelper sektoren med å kartlegge sin miljøpåvirkning, og vi gir råd til klima- og miljøtiltak.
 

Relatert innhold