Dumpet ammunisjon og krigsetterlatenskaper

  • Hvor finnes det dumpet ammunisjon?
  • Hvilke konsekvenser har ammunisjonen for miljøet?
  • Hva kan vi gjøre for å begrense skadene?

Mye av ammunisjonen som var igjen i Norge etter andre verdenskrig ble dumpet langs norskekysten. Det ble gjort i den tro at havet ville uskadeliggjøre ammunisjonen. 

I dag vet vi at det ikke er riktig. Eksplosivene i ammunisjon som har ligget i havet eller nedgravd på land er ofte like funksjonell som da den ble produsert. Det tar derfor svært lang tid før den blir ødelagt og ufarlig. Noen eksplosiver kan faktisk bli mer følsomme over tid. Det kan i verste fall føre til at ammunisjon selvdetonerer der den ligger eller hvis den blir flyttet på. Dumpet ammunisjon er derfor en samfunnsrisiko og kan være til fare for mennesker og for miljøet.

I ammunisjon er det både eksplosiver, tungmetaller og en rekke andre stoffer. FFI har oversikt over innholdet av kjemiske stoffer i mesteparten av den ammunisjonen som benyttes i dag. Her er det til sammen registrert over 400 stoffer. Noen av disse stoffene er helse- og miljøskadelige. 
 

Vi trenger en oversikt

Det er gjort anslag som tilsier at det er dumpet rundt 200 000 tonn ammunisjon i Norge, men det er mange kilder som ikke er med i anslaget:

  • Finnmark. Vi antar at det var nettopp i Finnmark de største mengdene med ammunisjon ble dumpet.
  • Skagerrak. 162 000 tonn kjemisk ammunisjon er dumpet i Skagerrak.
  • Krigsvrak. Hundrevis av krigsvrak ligger fortsatt på havets bunn langs norskekysten.
  • Miner. Etter krigen ble mange miner fjernet, men det ligger fortsatt titusenvis igjen i norske farvann.
  • Krigshandlinger. Tyskerne og de allierte bombet mange områder i Norge under krigen. Et ukjent antall blindgjengere ligger igjen etter disse handlingene.

FFI samler nå inn data og sammenstiller informasjon om hvor det er dumpet ammunisjon både i sjø, ferskvann, elver og på land. Vi kartlegger også lokalisering til gamle minefelt, krigsvrak, kystfort, ammunisjonslagre, tyske stillinger og områder som ble bombet under krigen. Har du kjennskap til hvor det kan være dumpet ammunisjon? Rapporter det via vår kartapp eller ta kontakt på epost.

Tanks i senvinterlandskap
Tema

Miljø og klima

Kva gjer Forsvaret for å ta vare på miljøet?
Kjenner du til dumpet ammunisjon?

FFI samler inn data og sammenstiller informasjon om hvor det er dumpet ammunisjon både i vann og på land. Har du kjennskap til hvor det kan være dumpet ammunisjon? Rapporter det i vår kartapp!

Gå til kartappen

Dumpet ammunisjon - en samfunnsrisiko

I norske farvann er det dumpet hundretusenvis av tonn med ammunisjon og andre krigsetterlatenskaper. Problemet stammer fra andre verdenskrig. Og selv om ammunisjonen og minene er over 80 år gamle utgjør de en reell samfunnsrisiko.

Hva gjør jeg hvis jeg finner ammunisjon?

Turgåere, sportsdykkere eller andre som ferdes i naturen og finner krigsrester må varsle politiet. Hvis ammunisjon må uskadeliggjøres tar politiet kontakt med Forsvaret. 

Ved sprenging under vann er det en fordel å gjøre dette på grunt vann for å minimere trykkpåvirkningen på fisk og havpattedyr. FFI har studert metoder for å dempe utbredelsen av trykkbølger som følge av slike sprengninger.

Aktuelle saker

Relevante publikasjoner