Beskyttelse av samfunnet

Hvordan kan vi samarbeide bedre i planlegging og håndtering av alvorlige kriser?

Siden 1994 har vi gjennomført prosjekter i serien Beskyttelse av samfunnet (BAS). Vi har bidratt med et kunnskapsgrunnlag for myndighetenes utvikling av sivil beredskap og sivilt-militært samarbeid. 

Et gjennomgående forskningstema i de senere årene er beredskapsplanlegging og krisehåndtering i alvorlige kriser som krever sivilt-militært og offentlig-privat samarbeid, på tvers av sektorer og nivåer. Et viktig tema har også vært hvordan den teknologiske utviklingen påvirker sårbarheten i samfunnet. 

Gjennom BAS-prosjektene har vi som mål å utvikle kunnskap for militære og sivile myndigheters arbeid innen samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid i rammen av totalforsvaret.

I tillegg gir vi råd og anbefalinger om forbedringer og bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser.

 

BAS-serien består av treårige prosjekter:

2019- Framtidens totalforsvar og samfunnssikkerhet (BAS9)
2015-2018 Sivil-militær krisehåndtering og beredskap (BAS8)
2011-2015 Nasjonal sikkerhet og beredskap i en globalisert verden (BAS7)
2007-2011  Scenarioer og samfunnssikkerhet (BAS6)
2004-2007   Sårbarhet i kritiske IKT-systemer (BAS5)
2001-2003 Sårbarhet i transportsektoren (BAS4)
1999-2001 Sårbarhet i kraftforsyningen (BAS3)
1997-1999 Sårbarhet i offentlig telekommunikasjon (BAS2)
1994-1997 Beskyttelse av samfunnet (BAS1)

 

Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?

Relevante FFI-rapporter