Norsk forum for batterisikkerhet

En møteplass for bedrifter og institusjoner med interesse for batterisikkerhet.

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) har som målsetning å spre kunnskap som kan øke sikkerheten ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier.

Sekretærfunksjonen i NFB er ivaretatt av FFI.

​Forumet er opprettet i samarbeid med industrielle brukere av litiumbatterier. Det ble etablert i 2007 som et resultat av FFIs studier av sikkerhetsaspekter ved bruk av store litiumbatterier i undervannssystemer.

Medlemskap

Forumet er åpent for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner i Norge, men kan ikke ha batterileverandører som medlemmer. Medlemmer som ikke er offentlige institusjoner eller forskningsinstitusjoner, betaler en årlig avgift for driften av sekretærfunksjonen i NFB.
 

Relatert innhold

Foredrag fra FFI-forum i 2016

FFI anbefaler Forsvaret å ta i bruk li-ionbatterier på flere områder enn i dag.