Norsk forum for batterisikkerhet

En møteplass for bedrifter og institusjoner med interesse for batterisikkerhet.

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) har som målsetning å spre kunnskap som kan øke sikkerheten ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier.

Sekretærfunksjonen i NFB er ivaretatt av FFI.

​Forumet er opprettet i samarbeid med industrielle brukere av litiumbatterier. Det ble etablert i 2007 som et resultat av FFIs studier av sikkerhetsaspekter ved bruk av store litiumbatterier i undervannssystemer.

Medlemsskap

Forumet er åpent for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner, men kan ikke ha batterileverandører som medlemmer. Medlemmer som ikke er offentlige institusjoner eller forskningsinstitusjoner, betaler en årlig avgift for driften av sekretærfunksjonen i NFB.
 

Aktiviteter

Forumet har to møter i året hvor aktuelle saker eller hendelser innen batterisikkerhet blir gjennomgått og hvor det blir referert fra relevante konferanser og internasjonale møter. 

Neste møte
16. oktober 2019: Medlemsmøte i Norsk forum for batterisikkerhet

Relatert innhold

Foredrag fra FFI-forum i 2016

FFI anbefaler Forsvaret å ta i bruk li-ionbatterier på flere områder enn i dag.