Tema

Batterisikkerhet

Batterier må være sikre å bruke.

FFI forsker på batterisikkerhet. Det er fordi noen batterityper kan gi problemer. Litiumionbatterier tilhører denne kategorien. Slike batterier har mange gode egenskaper. Derfor brukes de i stort omfang. Du finner dem i forbrukerelektronikk, elektriske biler og ferjer. Batteritypen inneholder imidlertid alt som trengs for å underholde sin egen brann.

Antall hendelser er svært lavt, sammenholdt med antall slike batterier som produseres. Følgene for dem som rammes av en hendelse med batteriene kan likevel være store. Derfor er det viktig å forstå hva årsakene til denne typen branner kan være, og hvordan de kan forhindres.

Vitenskapelige artikler

Prosjekter

I dette forsøket overladet forskerne en Li-ioncelle til den tok fyr. Overlading innebærer å utsette cellen for en langt høyere ladespenning enn det den er designet for. I virkeligheten forhindres slike situasjoner av ladeelektronikk og andre sikkerhetsmekanismer i batteriet. Filmen viser et eksempel på hva som kan skje om alt dette feiler.

Relatert innhold