Brann i batteri.
Tema

Batterisikkerhet

Batterier må være sikre å bruke.

FFI forsker på batterisikkerhet. Det er fordi noen batterityper kan gi problemer. Litiumionbatterier tilhører denne kategorien. Slike batterier har mange gode egenskaper. Derfor brukes de i stort omfang. Du finner dem i forbrukerelektronikk, elektriske biler og ferjer. Batteritypen inneholder imidlertid alt som trengs for å underholde sin egen brann.

Antall hendelser er svært lavt, sammenholdt med antall slike batterier som produseres. Følgene for dem som rammes av en hendelse med batteriene kan likevel være store. Derfor er det viktig å forstå hva årsakene til denne typen branner kan være, og hvordan de kan forhindres.

Prosjekter

Forskningssenteret FME MoZEES

MoZEES står for Mobility Zero Emission Energy Systems, og er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). FFI er en av 40 partnere og vi bidrar med vår kompetanse på batterisikkerhet.

Hovedformålet med MoZEES er å bidra til utvikling av batteri- og hydrogenløsninger for transportsektoren.

Blant samarbeidspartnerne er det fire forskningsinstitusjoner, tre universiteter, syv offentlige partnere, tre private interesseorganisasjoner og 22 nærings- industripartnere.

Institutt for energiteknikk (IFE) er vertskap for MoZEES.

Forskningsprosjektet BattMarine

Safety and modelling of aged Li-ion Batteris – BattMarine

Det pågår en storstilt satsning på elektrifisering og hybridisering av skip i Norge. Batterier er en sentral komponent i denne sammenhengen.  Prosjektet BattMarine har som hovedmål å bidra til at batteriene som brukes er pålitelige, sikre og brukes på en økonomisk god måte.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og industripartnere. Forskningspartneren er FFI, Institutt for energiteknikk (IFE) , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og RISE Fireresearch AS. IFE har prosjektledelsen. Prosjektet startet i 2019 og varer til 2022.

I dette forsøket overladet forskerne en Li-ioncelle til den tok fyr. Overlading innebærer å utsette cellen for en langt høyere ladespenning enn det den er designet for. I virkeligheten forhindres slike situasjoner av ladeelektronikk og andre sikkerhetsmekanismer i batteriet. Filmen viser et eksempel på hva som kan skje om alt dette feiler.

Relatert innhold