Rapporter, hendelser og regelverk

På denne siden har vi samlet noen relevante rapporter, hendelser og regelverk relatert til batterisikkerhet.

Snarveier til innhold på denne siden:

 

Rapporter

Til toppen

Utvalgte hendelser

 • 10. oktober 2019 tok det fyr i batteriene om bord i bilfergen MF «Ytterøyningen». Morgenen etter oppstod en eksplosjon i batterirommet. Vest brann- og redningsregion beskriver hendelsen i en evalueringsrapport.

 • 19. april 2019 oppstod det røykutvikling og senere eksplosjon i en battericontainer tilknyttet APS sitt energilagringssystem i Surprise, Arizona. Brannmannskapene på stedet ble skadet. Tre rapporter er utgitt fra etterforskningen av hendelsen.

 • I perioden august 2017 – mai 2019 oppstod det 23 branner i energilagringssystem i Sør-Korea. Koreanske myndigheter gav ut en granskningsrapport om brannene 11. juni 2019. Granskningsrapporten er omtalt her. I perioden august – oktober 2019 oppstod det fem nye branner i tilsvarende anlegg. En rapport om disse hendelsene ble utgitt i januar 2020 og omtales her.
   
 • 2. september 2016 valgte Samsung å tilbakekalle omkring én million eksemplarer av Samsung Galaxy Note 7. Dette skjedde etter 35 registrerte hendelser med telefonen, men antallet hendelser har steget siden. På en pressekonferanse 23. januar 2017 beskrev Samsung årsaken til problemene. 
  Samsungs presseuttalelse.
  Videoopptak av hele pressekonferansen.

 • Li-ionbatterier har vært årsak til en rekke hendelser i fly og på flyplasser. US Federal Aviation Administration (FAA) gir ut en oversikt over litiumbatterirelaterte hendelser som er blitt registrert av dem siden 1991.
  Se oversikten over hendelser fra FAA.
   
 • 6. juli 2016 annonserte US Consumer Product Safety Commission (CPSC) at de kalte tilbake over 500 000 batteridrevne ståhjulinger (hoverboards) fra ti ulike leverandører. Dette skjedde etter minst 99 rapporterte tilfeller av brann, røykutvikling og eksplosjon.
  Les mer om tilbakekallingen på CPSCs nettside.
   
 • E-sigaretter, som benytter et Li-ionbatteri som strømkilde, har tatt fyr ved flere tilfeller. US Fire Administration (USFA) har gitt ut en oversikt over rapporterte hendelser mellom 2009 og 2014. National Fire Protection Association (NFPA) ga ut en oppdatert oversikt i 2016. US Navy forbød bruk av e-sigaretter på sine farkoster med virkning fra 14. april 2017.
  Oversikten fra USFA (pdf)
  Oversikten fra NFPA.
  Nyhet om forbudet til US Navy
   
 • Problemene med Li-ionbatteriet i Boeing 787 Dreamliner fikk mye oppmerksomhet. National Transportation Safety Board har gransket hendelsen på Logan International Airport i Boston 7. januar 2013.
  Samlesiden Boeing 787 Battery Fire.
   
  Japan Transport Safety Board har også publisert sin sluttrapport fra granskningen av en tilsvarende hendelse på flyvning 692 mellom Yamaguchi og Tokyo 16. januar 2013.
  Last ned sluttrapport fra Japan Transport Safety Board her (pdf).
   
 • I 2006 førte tilfeller av røykutvikling og brann i bærbare PC-er til en lang rekke tilbakekallinger. Problemene skyldtes metallpartikler i cellene som SONY brukte i sine batteripakker. Tilbakekallingene og erstatningsprogrammet omfattet opptil 9,6 millioner batteripakker. Batteriene ble brukt i PC-er og elektronisk utstyr fra Dell, Apple, Toshiba m.fl.
  Sonys pressemelding om tilbakekalling av batteripakker.
  Sonys pressemelding om erstatningsprogrammet.

Til toppen

Regelverk og standarder

 • FN gir ut «Recommendations on the transport of dangerous goods». Regelverket består av to deler: «Model Regulations» og «Manual of Tests and Criteria». Førstnevnte gir bestemmelser om transport av farlig gods inkludert litiumbatterier. Sistnevnte inneholder kriterier, metoder og prosedyrer for klassifisering av farlig gods. Kap. 38.3 i manualen omhandler litiumbatterier.
   
 • Det finnes en lang rekke sikkerhetsstandarder for batterier. Disse gis ut av International Electrotechnical Commission, Underwriters Laboratory, SAE International, IEEE m.fl. Hvilke standarder som er i bruk, varierer blant annet med geografi og teknologiområde.
   
 • Naval Sea Systems Command (NAVSEA) i USA gir ut NAVSEA TM S9310-AQ-SAF-010 “Navy Lithium Battery Safety Program: Responsibilities and Procedures”. Dette er en teknisk manual med retningslinjer for utvelgelse, design, testing, evaluering, bruk, forpakning, lagring, transport og avhending av litiumbatterier innen US Navy. NAVSEA har også utgitt NAVSEA TM SG270-BV-SAF-010 «High Energy Storage System Safety Manual» for batterier som skal brukes på plattformer i US Navy.
   
 • Sjøfartsdirektoratet har gitt ut en veiledning om kjemiske lager for energi (RSV 12-2016). Dokumentet beskriver tester og kriterier for maritime batterisystemer.
   
 • DNV GL har gitt ut klasseregler for batteriinstallasjoner i skip. I tillegg har de gitt ut en håndbok for maritime og offshore batterisystemer. Last ned håndboken.

Til toppen