Ubåtkrigføring

Hva slags nye ubåter skal Forsvaret gå til anskaffelse av?

Stortinget vedtok våren 2017 å investere i fire nye ubåter. Disse skal leveres fra midten av 2020-tallet og frem mot 2030. Dette er Forsvarets prosjekt og har fått navnet «Nye ubåter». Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner, og samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av identiske ubåter, fire til Norge og to til Tyskland.

FFI har helt siden 2007 støttet Forsvaret i dette arbeidet – fra den konseptuelle fasen helt fram til vedtaket i 2017. Flere alternativer for nyanskaffelser av ubåter har vært vurdert, spesifikasjon av ubåtenes utstyr, slagkraft og vedlikehold er utarbeidet, og med dette til grunn støtter vi nå Forsvarsmateriell (FMA) med evaluering av tilbudet på nye ubåter fra verftet ThyssenKrupp Marine Systems.  

FFI gjennomfører også analyser av viktige teknologiområder for nye ubåter og samarbeider med industrien om teknologiutvikling. Et sentralt område er vurdering av framtidige batteriløsninger for nye ubåter, med hovedfokus på sikkerhetstesting, batteristyring og sikkerhetsløsninger for Li-ion batterier. FFI har i tillegg gjennomført to tidligsamarbeidsprosjekter med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) knyttet til operasjonsromløsning og navigasjon for de nye ubåtene. 

I tilknytning til det strategiske samarbeidet med Tyskland er det også opprettet en formell samarbeidsavtale innen Forskning og utvikling for maritime systemer mellom FFI og BAAINBw, som er FMAs søsterorganisasjon i Tyskland. 

(BAAINBw står for Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr.)

Relatert innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler