Watermark

Watermark er en benchmark for det fysiske laget i undervannsakustisk kommunikasjon. 

Det er et verktøy som tillater utvikling, testing og sammenligning av modulasjoner uten sjøforsøk.

Formålet med dette initiativet er å gjøre tilgjengelig et brukervennlig verktøy som sammenligningsgrunnlag for ulike modulasjonsmetoder under realistiske og reproduserbare forhold.

Watermark er et skall rundt den validerte FFI-kanalsimulatoren Mime, som er basert på tilbakespilling av målte kanaler.

Benchmarken inkluderer et arkiv av kanaler målt i tre frekvensområder og fire ulike miljøer. Watermark er programmert i MATLAB og kan brukes i operativsystemene Windows og Linux.

Relatert innhold

watermark.jpg
Illustrasjon: FFI

Vitenskapelige rapporter og artikler