The Watermark manual and user's guide - version 1.0

FFI-Rapport 2016

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/01378

ISBN

978-82-464-2887-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.7 MB

Last ned publikasjonen
Paul van Walree Roald Otnes Trond Jenserud
Watermark er en benchmark for fysiske lag innenfor undervannskommunikasjon. Denne benchmarken tillater forskere og modemprodusenter å utvikle, teste og sammenligne algoritmer for det fysiske lag under realistiske og reproduserbare forhold. Watermark er et skall rundt den validerte FFI kanalsimulatoren Mime, som drives av målinger av undervannskanalens tidsvarierende impulsrespons. Watermark er programmert i MATLAB og kan brukes under operativsystemene Windows og Linux. Denne rapporten tjener som brukermanual for Watermark versjon 1.0. Den beskriver de tilgjengelige testkanalene, deres format, samt formatet til brukerdefinerte inngangssignaler. Det eksemplifiseres hvordan disse signalene blir sendt gjennom testkanalene og hvordan man får tak i de mottatte signalene. Eksempler på bruk av Watermark er inkludert. Simuleringsmulighetene begrenses av de tilgjengelige testkanalene. Den første utgaven av Watermark er utstyrt med kanaler målt i Norge (to steder), Frankrike og Hawaii, og tilbyr tre frekvensbånd (4–8, 10–18 og 32,5–37,5 kHz), enkelthydrofon- og antennemottakere, og run-tider som varierer fra 33 sekunder til 33 minutter. Watermark kan enkelt utvides med kanaler fra andre omgivelser og frekvensbånd, enten for eget bruk eller for generell distribusjon, avhengig av tredje parts vilje til å gjøre høvelige målinger og dele data.

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/01378

ISBN

978-82-464-2887-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.7 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert