Tor Bukkvoll

Sjefsforsker (B.A., M.A., PhD)

Om forskeren

Stilling

Sjefsforsker

Utdanning

PhD

Kontaktinformasjon

tor.bukkvoll@ffi.no

+47 63 80 77 33

Tor Bukkvoll har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i samme fag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Før han kom til FFI jobbet han som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO og Institutt for fredsforskning (PRIO) og som foreleser i internasjonal politikk ved Krigsskolen. Han har vært ansatt som forsker ved FFI siden 1996.

Bukkvoll snakker russisk og ukrainsk og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok, rapport og artikkelform. 
Våren 2008 var han gjesteforsker ved The Changing Character of War Centre ved Universitetet i Oxford, og i det akademiske året 2019-2020 var han gjesteforsker ved Naval Postgraduate School i Monterey, California. På det siste stedet arbeidet han med et prosjekt om historien til de russiske spesialstyrkene.

Bukkvoll blir hyppig brukt som kommentator i mediene. Gå til vår temaside for krigen mellom Ukraina og Russland.

Om forskeren

Stilling

Sjefsforsker

Utdanning

PhD

Kontaktinformasjon

tor.bukkvoll@ffi.no

+47 63 80 77 33

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren