Kristian Åtland

Seniorforsker (B.A., M.A., PhD)

Om forskeren

Tittel

Seniorforsker

Utdanning

PhD

Kontaktinformasjon

kristian.atland@ffi.no

+47 90 80 99 56

Kristian Åtland har en mastergrad i russiske kulturstudier fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. 
 
I perioden fra 1994 til 2002 jobbet han i Utenrikstjenesten (UD) ved Russlandsseksjonen, Den norske ambassaden i Kiev og Det norske generalkonsulatet i San Francisco.
 
Siden 2002 har han vært ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har publisert flere artikler, forskningsrapporter og bokkapitler med tema relatert til Russland. Nylig forskning fokuserer på sikkerhetspolitikk i Nordområdene/Arktis. 
 
I det akademiske året 2019–2020 var han gjesteforsker ved Institutt for slaviske, østeuropeiske og eurasiske studier (ISEEES) ved Universitetet i California, Berkeley. Der arbeidet han med et prosjekt om Donbas-konflikten i Øst-Ukraina.

Forskningsfelt

  • Russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Sikkerhetspolitikk i Nordområdene/Arktis
  • Sikkerhetspolitiske konsekvenser av klimaendringer
  • Maritime sikkerhetsspørsmål
  • Den russiske marinen

Gå til vår temaside for krigen mellom Ukraina og Russland.

Om forskeren

Tittel

Seniorforsker

Utdanning

PhD

Kontaktinformasjon

kristian.atland@ffi.no

+47 90 80 99 56

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren