Norske innovatører kan få millioner i Nato-støtte

Sitter norske bedrifter med innovasjoner som kan være interessante for Nato? I så fall bør de bruke sommeren på å søke midler i DIANA-programmene.

Virksomhetene som velges ut kan få støtte på opptil 100 000 euro – altså godt over en million kroner. Og det er kanskje bare begynnelsen.

Les mer og søk her!

DIANA står for Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic. Dette er en ny aktivitet innenfor Nato-samarbeidet. Forsvarsdepartementet representerer den norske deltakelsen, med FFIs ICE worx som nasjonalt testsenter for programmene.

Tre utfordringsprogrammer

DIANA har publisert det de kaller utfordringsprogrammer (Challenge Programmes). Målet er å finne innovasjoner knyttet til kommende og banebrytende teknologier. Disse teknologiene kan ha både militær og sivil nytteverdi. I oppstartsfasen nå i 2023 utlyser DIANA tre programmer. Disse pilotene er innenfor kategoriene sensorer og overvåkning, sikker informasjonsdeling og energiløsninger.

Attraktive for mer

De som blir valgt ut til å delta kan få et tilskudd på mellom 50 000 til 100 000 euro per innovatør. Størrelsen avhenger av antall innovatører per program. Enda bedre: Bedrifter som deltar i DIANA kan senere bli attraktive for investeringer fra Natos innovasjonsfond.

Knapp frist

Men tida er knapp. Søknadsfristen er i august, da også utvelgelsen skjer. I løpet av høsten lanseres prosjektene, med antatt start i desember 2023. 

Senteret for det nye Nato-programmet er lagt til Imperial College i London. 

Spesielle etterlysninger

Nato-programmet nevner flere spesifikke teknologier som alliansen er interessert i. Noen av dem bør ha spesiell gjenklang i norske bedriftsmiljøer, for eksempel nye og mer avanserte metoder for bunnkartlegging, og sporing av både menneskeskapte objekter og marint liv. Radioteknologi er nevnt. Det samme er maskinvare- og programvareløsninger som opererer i åpne nettverk og som likevel kan fungere i krevende miljøer. 

Energiforsyning er et viktig anliggende. Det søkes etter teknologi som gjør det mulig å etablere mikronett som forsyner brukerne på en pålitelig måte. Fornybar kraftproduksjon og strømlagring er et viktig tema. Det samme er teknologier som kan oppdage trusler og beskytte fysiske systemet og komponenter mot ondsinnete nettangrep.

Utsette sommerferien?

Hvis dette lyder som noe små eller større norske miljøer bør melde interesse for, bør kanskje noen av medarbeiderne her utsette sommerferien i noen uker. Nato-programmet åpner for spennende perspektiver. Og det er nå bedriftene har sjansen.

Oppdatert informasjon om programmene er tilgjengelig her: https://www.diana.nato.int/.

DIANA har også en egen Linkedin-side: https://www.linkedin.com/company/nato-diana/
Informasjon om DIANA finnes også på  https://www.forsvarsfondet.no/