Nærbilde av dronen Black Hornet. Foto
Tema

Trekantsamarbeidet

Vår måte å samarbeide med industri og Forsvaret.

Samarbeid med industrien gjennom trekantmodellen

Innovasjoner og teknologiutvikling innenfor forsvarssektoren er ofte trigget av flere faktorer:

  • behov som dukker opp som følge av endringer i trusselbildet
  • nye teknologiske løsninger hos samarbeidspartnere (allierte styrker og sivil del av totalforsvaret)
  • endringer i omgivelsene der hvor Forsvaret skal virke

Forsvarets operative behov har vært og vil fortsatt være drivende for all nasjonal teknologi- og materiellutvikling. Trekantsamarbeidet, det tette samvirket mellom brukere, forskere og industrien, gir utviklingsmiljøene en unik forståelse for operative behov og utfordringer, for deretter i fellesskap å utvikle Forsvarets operative evne videre.  

Kontakt ICE worx

ICE worx er FFIs innovasjonssenter som bidrar til at brukere og industri kommer sammen og gjør testing og eksperimentering.

Gå til kontaktskjema

Relatert innhold