Nærbilde av dronen Black Hornet. Foto
Tema

Trekantsamarbeidet

Vår måte å samarbeide med industri og Forsvaret.

Samarbeid med industrien gjennom trekantmodellen

Innovasjoner og teknologiutvikling innenfor forsvarssektoren er ofte trigget av flere faktorer:

  • behov som dukker opp som følge av endringer i trusselbildet
  • nye teknologiske løsninger hos samarbeidspartnere (allierte styrker og sivil del av totalforsvaret)
  • endringer i omgivelsene der hvor Forsvaret skal virke

Forsvarets operative behov har vært og vil fortsatt være drivende for all nasjonal teknologi- og materiellutvikling. Trekantsamarbeidet, det tette samvirket mellom brukere, forskere og industrien, gir utviklingsmiljøene en unik forståelse for operative behov og utfordringer, for deretter i fellesskap å utvikle Forsvarets operative evne videre.  

Kontakt

Vi har eget kontaktskjema for henvendelser fra industrien.

Gå til kontaktskjema

Relatert innhold