Konstruksjon og analyse

FFI utvikler nye komponenter på bestilling, og vi kan analysere hvordan de vil fungere allerede på tegnebrettstadiet.

Hva tåler en komponent? Deler og utstyr som utvikles ved FFI kan bli utsatt for sjokk, vibrasjoner, ekstreme temperaturer og en rekke andre påkjenninger. Jo mer vi kan teste og studere på forhånd, jo kortere tid tar det å skape et ferdig produkt.

Vi har egne produktutviklere ved FFIs enhet for produktutvikling, test og verifikasjon (PTV). De hjelper både instituttets prosjekter, Forsvaret og andre eksterne kunder med konstruksjoner og analyser.

Vi har mye kunnskap innenfor områdene 3D-modellering, og termiske og strukturelle analyser. Vi leverer både produksjonsunderlag og 3D-modeller. Disse modellene kan vi produsere i våre egne maskiner: alt fra små, enkle deler til store og sammensatte konstruksjoner. PTV har lang erfaring med å utvikle materiell som brukes til krevende oppgaver. Det gjelder i undervanns- og overflatefartøyer, landbaserte kjøretøyer, fly og romsystemer.
 
Det er en fordel at modellering og analyser kan foretas i samme program. Det gjør det enkelt å gå tilbake til 3D-modellen og gjøre endringer. På PTV kan vi beregne svært mye både på forhånd og underveis. Vi utfører blant annet statiske, dynamiske, ikke-lineære og termiske analyser.
 
Disse analysene gir oss grunnlag for å designe og utvikle komponenter som siden kan brukes i svært krevende miljøer. Vi får ut resultater som ellers bare kan oppnås gjennom kostbar testing. Dermed tar utviklingen mindre tid enn den ellers ville ha gjort. Vi trenger samtidig færre prototyper i stegene fram mot endelig design.

Den fysiske testingen ved FFIs Miljølab gjør de mulig å underbygge resultatene fra analysene. Slik får vi svært god oversikt over ytelsen til de endelige produktene.