3D-printing

FFI ligger langt framme i bruk av 3D-printing. Vi har bred kunnskap om både den praktiske bruken og teknologien bak.

Sviktende forsvarsmateriell må erstattes fort. Det er avgjørende for alle militære operasjoner å ha kontroll på forsyningskjeden: Det kan ta for lang tid å få tak i nye deler. Derfor er det viktig å se på muligheten for å produsere ulike reservedeler ute i felt. Det kan gjøres ved å bruke 3D-printing.

For FFI og Forsvaret handler 3D-printing om å følge teknologiutviklingen. Det viktigste for oss er å se på hvilke nye anvendelser som finnes. Prototypverkstedet ved FFI har flere metoder for 3D-printing.

Vi ser at metoden åpner for en ny logistikk. Det blir mulig å unngå store delelagre. Samtidig kan komponenter erstattes umiddelbart. Sammen med Forsvaret og leverandørene undersøker vi hvordan disse mulighetene kan utnyttes.

FFIs prototypverksted kan evaluere slik materiell i samband med Forsvarets anskaffelser. Det er viktig for å bygge tillit til teknologien: FFI har god kjennskap til hva hvilke krav som bør stilles til drift og vedlikehold av 3D-systemer. Vi utvikler nye standarder og metoder for å sikre kvaliteten. Slik kan 3D-printing bli etablert som en varig løsning i forsvarssektoren, på linje med andre produksjonsmetoder.

FFI ønsker å ligge i front med slik teknologi. Derfor har vi også etablert samarbeid med akademia og med forskningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.