– Dette er som å titte inn i framtiden

Kan vi bruke maskinlæring for å få en radar til å kjenne igjen et menneske som løper? Det er en av nøttene som er løst av studenter på Kjeller i sommer.

Student Ola viste frem neste generasjons dronesverm. Til venstre FFI-direktør John-Mikal Størdal. Midt i bildet Olas veileder, Sondre Engebråten, som for tiden tar doktorgrad på dronesverm. Foto: Espen Wang-Naveen.

Det summer nervøst i gangene i Instituttveien 23 på Kjeller. De siste dagene har femten unge studenter forberedt seg på å møte forskningsminister Iselin Nybø. Nå er det like før. 

Hver sommer henter FFI inn 60-70 studenter fra norske universiteter og høgskoler (se faktaboks). Her får de en oppgave de skal løse på åtte uker – ofte er oppgaven å teste ut ny teknologi.

Droner og datavirus

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fikk høre om ordningen var hun kjapt ute og ba om å få møte studentene ved FFI. Torsdag lærte Nybø blant annet om dronealgoritmer inspirert av bier, metoder for å oppdage dataangrep og hvordan førerløse båter kan bruke kameraer for å finne ut hvor de er hvis GPS-signalene forsvinner.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ser på en dataskjerm med student fra FFI.
Sindre har brukt maskinlæring for å finne anomalier (unormale objekter) i overvåkingsbilder. Foto: Espen Wang-Naveen.


 

Sommerstudenter ved FFI

  • Hvert år er det 600 søkere til de ca. 60 sommerjobbene ved FFI.
  • Det lyses ut jobber innen både økonomi, realfag og samfunnsfag. 
  • Studentene rekrutteres i hovedsak fra NTNU og UiO, men vi har også studenter fra bl.a. Handelshøgskolen i Bergen, BI, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås og Idrettshøgskolen. 
     

Alle studentene var ikke ferdige å knekke sine nøtter, men Nybø var begeistret over det hun fikk se og høre.

– Etter å ha gått rundt her i dag fikk jeg følelsen av å se inn i framtiden. Vi kan ikke spå om framtiden, men vi kan forberede oss på den og være med på å forme den. Vi må være åpne for å bruke teknologi på nye måter. Der har dere en viktig funksjon, sa Nybø til studentene.

Nybø ønsker mer samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning, slik at høyere utdanning i Norge blir mer relevant for arbeidslivet.

– Sommerstudentene på FFI er et strålende eksempel på at studenter får utvikle nye ideer, tenke innovativt og utforske muliggjørende teknologi. Dere er heldige. Ikke alle får en slik mulighet, sa Nybø til studentene. 

Trenger ny kunnskap

Generalmajor Odd-Harald Hagen leder avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Han understreker hvor viktig teknologi er for Forsvarets framtid. 

Generalmajor Odd-Harald Hagen snakker til en forsamling studenter.
– Vi tar til oss det vi har sett her i dag og utnytter det rått og hemningsløst i vårt videre arbeid, sa generalmajor Odd-Harald Hegen til studentene. Foto: Espen Wang-Naveen.

– Tidligere har mange nyvinninger hatt utgangspunkt i militær teknologi. I dag er det omvendt. Det er i stor grad sivil sektor og store internasjonale selskaper som leder an. Forsvarssektoren har en utfordring med å henge med på utviklingen, sier Hagen.

– Derfor er dette en viktig ordning.  Dere sommerstudenter tar sivil teknologi, og tester hypoteser om hvordan den kan brukes for å styrke samfunnssikkerhet og forsvar. Det er fascinerende å se problemstillingene dere jobber med.  Jeg går rundt her i uniform og tenker «der har vi en spennende mulighet, der har vi enda en mulighet, og hvis vi kombinerer de to har vi en kjempespennende mulighet», sier Hagen.

– Vi tar til oss det vi har sett her i dag og utnytter det rått og hemningsløst i vårt videre arbeid. Så håper jeg mange av dere kommer tilbake til FFI og Forsvaret. Vi trenger kunnskapen deres.

Viktig for rekruttering

Sommerstudentordningen har helt siden den ble startet opp vært viktig for rekrutteringen til instituttet, forteller administrerende direktør John-Mikal Størdal. Mange av studentene kommer tilbake for å fullføre mastergrad eller jobbe her fast.

– FFI har et samfunnsoppdrag i å styrke interessen for teknologi og realfag. Gjennom sommerjobben på FFI får studentene prøve det de har lært i praksis, og det gir motivasjon og inspirasjon når de kommer tilbake til studiet, tror Størdal.

Han mener sommerstudentordningen på sikt kan bli en rekrutteringsbrønn for statsapparatet når det gjelder teknologi og realfagskompetanse som er kritisk for nasjonal sikkerhet.