Forsker for en sommer

For to studenter har sommeren dreid seg om å trene en maskinlæringsmodell til å oversette jihadist-propaganda og utvikle en ny metode for teknologiovervåkning.

På FFI jobber over 500 forskere daglig med anvendt forskning for å bidra til Forsvarets operative evne, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Selv om oppgavene er krevende finnes det alltids noe vi kan sette studenter til.

Hver sommer kommer flere enn 60 studenter hit til FFI for å prøve seg som forskere. I år fikk vi 650 søknader, så det er knallhard kamp om sommerjobbene. For her er det ikke snakk om rutinemessig papirarbeid eller rydding og arkivering.

Terrorforsker Thomas Hegghammer og Ukraina- og Russlandsforsker Tor Bukkvoll er blant forskerne som i år har fått hjelp av studenter på sine prosjekt. I denne episoden av Ugradert får du møte de to studentene som sammen med sine veiledere forteller om opplevelsen og hvordan arbeidet deres vil brukes videre.

Oversetter jihadist-propaganda

Thea holder på med en mastergrad i språkteknologi og har også Midtøsten-studier med arabisk i fagkretsen. Den unike kombinasjonen har gjort henne svært godt rustet til å bistå terrorforskerne ved FFI. I sommer har hun trent en maskinlæringsmodell til å oversette jihadist-propaganda. Opplevelsen i sommer har vært utelukkende positiv.

student står sammen med veileder
Masterstudent Thea sammen med sjefsforsker Thomas Hegghammer

– Jeg har aldri hatt en voksen jobb før, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente meg. Jeg hadde ikke trodd det skulle være så lave skuldre og så hyggelig som det var, forteller Thea.

Det genereres hver dag enorme mengder jihadist-propaganda. Mye mer enn det forskerne har kapasitet til å oversette manuelt. Det å ha en maskin vil derfor være til stor hjelp og det finnes ingen andre programmer som kan brukes per i dag.

– Jihadistpropaganda inneholder spesialiserte ord og uttrykk fra for eksempel gamle religiøse tekster. Google translate er trent på vanlige tekster, som nyheter, ikke jihadistspråk. Bruker du Google translate på uttalelser fra al-Qaida så blir det mye rusk i oversettelsen, forklarer Hegghammer.

Teknologiskanning på russisk

Knut er akkurat ferdig med en master i statsvitenskap. Han snakker russisk og søkte seg spesifikt inn mot Russland-miljøet ved FFI.

Knuts veileder, Ukraina- og Russlandsforsker Tor Bukkvoll, fikk en forespørsel fra det miljøet ved FFI som følger med på den militærteknologiske utviklingen i verden. De hadde et ønske om et samarbeid med Russlands-miljøet for en slik «scanning» av Russland. Det er dette Knut har bidratt til i sommer.  

student sammen med veileder
Knut sammen med sjefsforsker Tor Bukkvoll

– Jeg har utarbeidet et metodologisk rammeverk for «horizon scanning» på russisk. Altså en måte vi kan finne ut hva slags teknologi de fokuserer på i Russland for tiden, sier Knut.

Han forteller at det har vært en fin opplevelse å jobbe som forsker. Han har fått brukt veldig mye av det han har studert og sitter igjen med en følelse av å ha vært med på å skape noe. Og Bukkvoll kan bekrefte at Knuts arbeid vil brukes videre.

– Dette har garantert et videre liv. Helt spesifikt har Knut jobbet fram en metode for å vurdere aktørers teknologiutvikling som vi ikke hadde før. Det vil uten tvil ha relevans for våre samarbeidspartnere internasjonalt, forteller Bukkvoll.

Knut har til og med fått anledning til å presentere arbeidet sitt for internasjonale samarbeidspartnere.

Det var en veldig fin opplevelse. For det meste har jeg vært fulltidsstudent der man får en vurdering fra en sensor og det er det. Men her fikk jeg delta aktivt i et faglig miljø. Og jeg følte at jeg virkelig hadde bidratt med noe større enn en semesteroppgave, sier Knut.

I denne episoden av Ugradert får du høre mer om prosjektene Thea og Knut har arbeidet med, samt hvilke erfaringer de tar med seg videre.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?