Politikere fikk lynkurs i autonomi og sikker chat

Thorvald er sommerstudent ved FFI. I hendene holder han en robot. Den er utviklet for å studere styringen av selvgående farkoster. – Men hva er det den egentlig gjør, undrer statssekretærene Tone Skogen og Aase Marthe Johansen Horrigmo.

sommerstudent med robot
Thorvald viser statssekretærene Aase Marthe Johansen Horrigmo (til venstre) og Tone Skogen den autonome roboten FFIs sommerstudenter har bygget i sommer.

– Sammen med to andre studenter har jeg laget roboten for å se på hvilke muligheter det er for å gjenbruke samme programvare i mange autonome farkoster, svarer Thorvald.

– Det finnes et eget rammeverk for hvordan slike selvgående systemer skal virke, enten de flyr, kjører eller beveger seg under vann. Når oppdraget er tildelt sier rammeverket hvordan en slik robot kan gjøre egne beslutninger. Denne har på egen hånd kartlagt kontorlandskapet vårt her på FFI. Nå vet den hvor alt er, inkludert kaffeautomaten. Poenget er at en så enkel konstruksjon kan lære oss mer om hvordan autonomi kan videreutvikles.

75 studenter i 2020

De to politikerne var invitert til FFI på Kjeller for å bli bedre kjent med studentordningen ved instituttet. I sommer har 75 studenter arbeidet her, med nesten like mange prosjekter.

Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet og Aase Marthe Johansen Horrigmo fra Kunnskapsdepartementet fikk i løpet av en formiddag innblikk i hva svermer av droner kan utrette. De har lært mer om hvordan maskiner kan læres opp til på analysere bilder og video, hvordan økonomiske maktmidler langt på vei har erstattet virkelig krig mellom stater og hva nanoteknologiske beskyttelsesmaterialer vil innebære.

De fikk også demonstrert Norges sikreste chat: Krypteringsteknologi er et av områdene der FFI ligger langt framme og hele tida følger utviklingen globalt. Det trengs, for om bare et par tiår kan kvantedatamaskiner sannsynlig knekke koden i de aller sikreste systemene vi har i dag.

Studentene stimulerer

Sommerstudentordningen har vært et tilbud fra FFI i flere år. På grunn av koronaepidemien har årets studenter ikke fått ha en åpen dag. Da kunne langt flere ha fått presentert prosjektene sine. 

Administrerende direktør John-Mikal Størdal understreker at FFIs egne forskere kanskje er de som er aller mest fornøyd.

– Studentene får samarbeide med forskerne i de faste prosjektene våre. Dersom noen har ymtet om at ordningen burde bli mindre omfattende har det kommet øyeblikkelige protester. Omkvedet er at studentarbeidet er en stimulans, og at dette er noe vi skal fortsette med.

Sommerstudentene som søker seg til FFI er unge akademikere som trenger praksis og en sommerjobb.

– Her kan de utnytte de sterke faglige egenskapene sine, sier seniorrådgiver Jan Olav Langseth, en av dem som har mest med studentene å gjøre gjennom de hektiske ukene de arbeider her.

– Historien har også vist at mange av dem seinere har blitt ansatt ved FFI. Det gjør sommerjobbene til en viktig arena for rekruttering.

Det hører med at FFI ofte legger til rette for at studenter kan ta masteroppgaven sin ved instituttet, og arbeide i prosjekter på deltid.

Kunnskap finner nye veier

FFIs styreleder Malin Stensønes la under besøket vekt på at FFI er et sted hvor kunnskap settes sammen på måter man ikke har tenkt på før.

– Georadaren Rimfax, som nå er på vei til Mars, er bare ett eksempel på hva vi kan få til her.

Før besøket hadde Aase Marthe Johansen Horrigmo lest seg opp på FFIs nettsider.

– Jeg leste om hva som kan skje hvis fienden kaprer en drone. Deretter fant jeg artikkelen om hva slimålen kan lære oss. Da innså jeg at verden er større enn jeg trodde.

a_ffi_studenter_
De fikk høre mer om hvor viktige sommerstudentene er: Statssekretærene Tone Skogen (til venstre) og Aase Marthe Johansen Horrigmo står foran FFIs fjernstyrte kjøretøy Siv. Bak fra venstre styreleder Malin Stensønes, studentene Amund, Martin, Amalie, Ella, Marius, Thorvald og administrerende direktør John-Mikal Størdal.