Hvordan unngå å starte øvelser på skrætsj

Nye militærøvelser tar med seg for lite kunnskap fra forgjengerne. Derfor kan de bli dårligere organisert enn nødvendig. Gode data vil gjøre dem bedre, mener Anette (24). Hun forsker på logistikk innenfor forsvarsøkonomi.

Portrettbilde ung kvinnelig sommerstudent

I sommerjobben min har jeg forsket på hvorvidt Forsvaret faktisk kan forenkle planlegging. Kan militærøvelser gjennomføres på en økonomisk bedre måte?

I dag er det slik at Forsvaret i stor grad starter litt på skrætsj for hver øvelse, uten å se nevneverdig på historiske data fra tidligere øvelser. Problemstillingen jeg har arbeidet med har i stor grad handlet om hvorvidt det er mulig å predikere behov basert på historiske data fra tidligere øvelser.

Slik kan planlegging og gjennomføring av kommende øvelser blir bedre. Jeg tror i så måte at prosjektet mitt har vært viktig og samfunnsnyttig.

Faget mitt er økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen. Det faget er like viktig innenfor Forsvaret som i næringslivet. Studiespesialiseringen min handler om behandling av kvantitative data og store datasett.

Dette omfatter alt fra rydding av datasett til statistisk analyse og regresjon. I tillegg har jeg fått innføring i maskinlæring. I starten av FFI-oppholdet fikk jeg utdelt flere datasett som jeg kunne jobbe med i sommer.

Kunnskapen jeg har tilegnet meg på studiet har kommet godt med i analysen av disse dataene. I tillegg har jeg lært meg mer om teknikker innenfor databehandling, og fått god innføring i ulike forskningsmetoder.

Min plan A for karrieren var noe helt annet enn dette. Der var å bli fotballproff. Planen gikk i vasken siste året på videregående, på grunn av skader. Da måtte det mobiliseres.

Jeg valgte å søke meg inn på handelshøyskolen. Mest i håp om få jobbe i økonomi for en eller annen toppklubb, helst i utlandet, og dermed likevel kunne oppleve fotballdrømmen.

I løpet av studietiden har denne drømmen gradvis dabbet av. Jeg fant interesse for databehandling og analyse. Nå spesialiserer jeg meg innenfor Business Analytics. Jeg lærer her mye om statistikk, og om hvordan man behandler store datamengder. Jeg stortrives med det valget.

Jeg ser ikke bort fra at en forskerstilling kan være aktuelt i framtida. Det er noe med å forme arbeidsdagen selv, og lete fram tendenser og tema som ikke nødvendigvis har blitt utforsket så mye tidligere. Egentlig er usikker på hva jeg vil gjøre når jeg er ferdig med studiene.

Jeg har de siste årene sett for meg å jobbe i en bank eller et konsulentfirma, men noe innenfor sport er stadig tiltrekkende. Det siste året har jeg fått øynene opp for Formel 1. Hadde noen av lagene der tatt kontakt så hadde jeg nok ikke vært vond å be!

Ingen FFI-dag har vært lik. Jeg har fått prøve og feile mye. Dette har ført til at jeg måtte være løsningsorientert og tenke utenfor boksen i sommer. I tillegg har jobben vært veldig sosial. Vi har sittet flere sommerstudenter sammen. I tillegg til en god dose ny kunnskap og erfaringer har jeg fått meg nye venner. Det er en kjempefin bonus, spør du meg!

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?