Celine studerer sikkerhet

Hva er sikkert, og hva ikke? Celine (24) har brukt sommeren ved FFI til å fordype seg i hvordan usikkerhet håndteres i risikovurderinger.

Portrettbilde av Celine

Jeg har studert ved Leiden-universitetet i Nederland, der fagretningen min var krise- og sikkerhetshåndtering. Spesialiseringen min er innenfor etterretning og nasjonal sikkerhet. Det har også vært temaene mine her ved FFI i sommer. Jeg har jobbet med usikkerhet knyttet til risikoanalyser av komplekse teknologiske systemer og kritisk infrastruktur.

Siden bakgrunnen min ikke er innenfor IT-fag, har jeg i sommer lært masse nytt om IKT-systemer og cyber-fysiske systemer. Jeg har prøvd å koble kunnskapen min innenfor etterretning til cyberdomenet og risikoanalyser.

Jeg kommer fra Røyken i Asker kommune. Etter videregående hadde jeg lyst til å studere i utlandet, helst i Nederland. Jeg tenkte å gå i retning kriminologi. Men det studiet fant jeg bare på nederlandsk. Derfor måtte jeg se etter nærliggende studier. Jeg endte opp med å starte på en bachelor i det som heter Security Studies.

Det beste med månedene her ved FFI var å få høre om alle de spennende fagområdene det jobbes med. Vi har også fått vært med litt rundt og sett hva det arbeides med ved instituttet, det var kjempegøy. Jeg har jobbet sammen med en annen sommerstudent. Det fungerte veldig fint. Faglig sett har vi utfylt hverandre. I tillegg blir du ikke så alene om oppgaven.   

Jeg er veldig fornøyd med veilederne mine. Jeg ble tatt godt vare på gjennom hele oppholdet. Vi hadde regelmessige møter for å diskutere hva jeg hadde fått gjort så langt. De ga meg gode tips til hvordan jeg kunne jobbe videre.

Ikke bare har jeg lært mye fra mitt eget prosjekt. Å være sommerstudent ved FFI betyr også å få møte mange nye, hyggelige mennesker. De andre studentene her har fortalt meg mye om prosjektene sine. Nå er drømmen min å få jobbe innenfor etterretning og nasjonal sikkerhet.

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?