5G er enda mer gøy i praksis

Femte generasjon mobiltelefoni kan brukes taktisk i Forsvaret. Håkon (23) har prøvd ut noen av mulighetene. Og har innimellom stanget hodet i veggen.

haakon sitter ved en pult med laptop og flere mobiltelefoner han har brukt i arbeidet sitt

I førstegangstjenesten tjenestegjorde jeg i Sambandsbataljonen. Jeg trivdes så godt at jeg ble værende der i to år etter verneplikten. Der jobbet jeg med militær kommunikasjon og mange forskjellige sambandssystemer. Det økte interessen min for kommunikasjonsteknologi, for hvordan teknologien helt grunnleggende kommuniserer. Nå studerer jeg teknologien, og digital sikkerhet, ved NTNU.

I sommer har jeg fått jobbe med taktisk kommunikasjon ved FFI. Sammen med en partner satte jeg opp vårt eget 5G-nett, basert på åpen kildekode. Altså med offentlig tilgjengelig, gratis programvare. Vi har brukt antenner for å koble til ulike mobiltelefoner. Vi installerte og konfigurerte ulike tjenester, og koblet det hele til internettet.

Jeg har lært mye mer om 5G, hvordan det virker og hva kapabilitetene faktisk er. I tillegg til å ha lært mye teori har jeg også fått prøve ut teoriene ut i praksis, ved å sette opp et nett selv. Jeg har fått bruk for mye av kunnskapene jeg har tilegnet meg på universitetet, og har utviklet meg og blitt mye bedre på tekniske ferdigheter.

Det mest spennende med FFI-jobben har vært å se hvordan det jeg har lært på universitetet kan brukes i praksis. Jeg får se at det faktisk fungerer, og forstår mer av hvorfor ting er som de er.

Det flotte med å være her er å få muligheten til å jobbe selvstendig og å utforske ny teknologi, alt med tilgang på gode ressurser. I tillegg har jeg møtt både Forsvaret og sivile aktører. Jeg fikk se nærmere på hva Forsvarets behov faktisk er når det kommer til 5G. Vi som sommerstudenter har blitt invitert på besøk til ulike forsvarsavdelinger, og til sivile organisasjoner som Forsvaret arbeider med. Det er nyttig å få se hva de holder på med.

Jeg har følt på at jeg hele tiden har jobbet på kanten av kunnskapene mine. Det har vært mange utfordringer. Tidvis har vi stanget hodet i veggen – i dagevis. Men vi klarte å løse stort sett alle utfordringene vi møtte på veien, med god oppfølging underveis.

Sommeren har gitt meg anledning til å holde på med noe som er svært relevant innenfor studieretningen min. Jeg har lært utrolig mye nytt. Og ikke minst har jeg blitt kjent med mange andre studenter fra ulike studieretninger og studiesteder.

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?