Kort forklart: Hvordan forsker FFI på kommunikasjonsteknologi?

– Det å finne ut av disse problemstillingene har jo en enorm betydning for Forsvaret og for Norges sikkerhet. Dette er virkelig en av de viktigste jobbene man kan ha som teknolog, forklarer Flathagen.

For Forsvaret er det en evig utfordring å kunne overføre store datamengder trygt over store avstander der det ikke finnes noen infrastruktur. I denne episoden av Ugradert Kort forklart, snakker vi med Joakim Flathagen som er forskningsleder ved FFIs kommunikasjonsteknologimiljø.

Han forklarer Forsvarets behov med en enkel analogi:

– Forsvaret bruker vanlige kjøretøy med gummihjul og kjører langs riksveien så lenge det er mulighet for det. Men så skal Forsvaret være operativ også når det er krise og krig, når infrastruktur blir ødelagt og det er en fiende som står i veien. Da bruker Forsvaret beltevogner og lager nye veier og broer. Det er det samme med kommunikasjonsteknologi. Forsvaret bruker den infrastrukturen som er i sivil sektor så lenge det er mulig. Men det må finnes en back-up dersom noe blir ødelagt. Og da trenger Forsvaret helt spesielle systemer og teknologi som sivil sektor ikke i så stor grad har bruk for.

Testdag_sattellitt_bredbåd_ikt_Forsvaret.jpg

Rask, trygg og sikker kommunikasjon

Forsvaret er en stor organisasjon med mange ulike behov. De må kunne kommunisere med kampfly i luften, med fartøy på sjøen, til landstyrker, til operative hovedkvarter og til beslutningstakere helt opp til statsapparatet.

Kommunikasjon mellom alle disse må kunne fungere til enhver tid, og den må gå raskt, trygt og sikkert og uten at informasjon kommer på avveie eller blir ødelagt. Forskerne ved FFI jobber med å se Forsvarets spesielle brukerbehov opp mot den teknologiske utviklingen.  

Det er en variert arbeidsdag Flathagen beskriver.

– Vi bruker mye tid på å følge med på den teknologiske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med både akademia og industri og følger med på hvordan sivile teknologier som 5G, satellittsystemer og kunstig intelligens kan tilpasses Forsvarets behov. Det blir både eksperimenter på lab og i felt sammen med Forsvaret, forteller han.

I fred, krise og krig

– En utfordring er å utnytte nye frekvensområder slik at Forsvaret kan kommunisere på nye måter uten at enheter blir oppdaget og forstyrret. I tillegg ser vi på hvordan vi kan utnytte kunstig intelligens for å etablere komplekse nettverk. Forsvaret må kunne operere i fred, krise og krig og det krever helt forskjellige kommunikasjonsmetoder for å tilfredsstille disse behovene. sier Flathagen.

For å sørge for at Forsvarets behov nå og i fremtiden ivaretas har miljøet ved FFI behov for folk med variert bakgrunn, både inne elektronikk, radiokommunikasjon, fysikk, matematikk, informatikk, og kybernetikk. Samt personer som er gode på forstå forsvarets behov innen kommunikasjonsteknologi.  

– Det å finne ut av disse problemstillingene har jo en enorm betydning for Forsvaret og for Norges sikkerhet. Dette er virkelig en av de viktigste jobbene man kan ha som teknolog, forklarer Flathagen.

I episoden kan du høre ham fortelle mer om fremtidens utfordringer innen kommunikasjonsteknologi og hvordan forskerne ved FFI arbeider for å løse disse.