Kommunikasjonsteknologi

Hvordan sikre best mulig kommunikasjonsløsninger for Forsvaret?

Kommunikasjonsteknologi er et viktig forskningsfelt for Forsvaret. I militære operasjoner er det avgjørende at informasjon kan transporteres sikkert og effektivt, slik at den blir tilgjengelig for de operative brukerne der den trengs og til rett tid. Ulike deler av Forsvaret har ulike behov og trenger til dels ulike kommunikasjonsløsninger. Vi forsker både på radiokommunikasjon, satellittkommunikasjon og kommunikasjonsnettverk.

Utviklingen av kommersiell mobilteknologi går fort, og det er kommer stadig nye og kostnadseffektive løsninger med tilhørende muligheter og utfordringer. Derfor forsker vi på hvordan Forsvaret best kan utnytte slik teknologi. Vi forsker også på robust militær radioteknologi, som er avgjørende for å dekke deler av Forsvarets behov.

Satellittkommunikasjon gir Forsvaret store muligheter. I tillegg til å vurdere ytelse og egenskaper ved nye løsninger, utvikler vi blant annet modeller for å kunne forutsi hvor god kvalitet en kanal til eller fra en satellitt vil ha.

For at Forsvaret skal kunne utveksle informasjon sikkert og effektivt, på tvers av ulike radio- og satellittkommunikasjonsløsninger og på tvers av nasjoner, stilles det store krav til hvordan kommunikasjonsnettverkene designes. En viktig del av vårt arbeid er å delta i internasjonale forskningssamarbeid og å være med og utforme felles spesifikasjoner og standarder. Vi studere også hvordan droner og andre mobile kommunikasjonsnoder kan utnyttes i militære kommunikasjonsnettverk.

Vitenskapelige rapporter og artikler