Kommunikasjonsteknologi

Hvordan sikre best mulig kommunikasjonsløsninger for Forsvaret?

Vi er i underkant av 20 forskere og ingeniører som forsker på kommunikasjonsteknologi. Vi er først og fremst er opptatt av at informasjon skal kunne transporteres effektivt, slik at den blir tilgjengelig for Forsvaret der den trengs og til rett tid.

Ulike deler av Forsvaret har ulike behov og trenger tilpassede kommunikasjonsløsninger. Derfor forsker vi innenfor radiokommunikasjon, satellittkommunikasjon og nettverksløsninger. Vi samarbeider også med relevante industriaktører.  

Utviklingen av kommersiell mobilteknologi går fort. Løsningene er kostnadseffektive. Derfor forsker vi på hvordan Forsvaret i noen situasjoner kan bruke slik teknologi. I andre sammenhenger trenger Forsvaret robust militær radioteknologi, som er noe vi også forsker på.

Forsvaret skal kunne utveksle informasjon effektivt med styrker fra allierte nasjoner. Her bidrar vi både i internasjonalt forskningssamarbeid og i å utforme felles spesifikasjoner og standarder. Blant annet er det viktig at nettverk som tilhører forskjellige nasjoner fungerer på tvers. De skal kunne kobles sammen, styres og kontrolleres.

Vi ser på hvordan droner og andre mobile kommunikasjonsnoder bør inkluderes i nettverk. Vi arbeider også med satellittkommunikasjon. Vi utvikler modeller for å kunne forutsi hvor god kvalitet en kanal til eller fra en satellitt vil ha.

I tillegg bidrar vi når Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet trenger råd i ulike spørsmål om kommunikasjonsteknologi. 

Vitenskapelige rapporter og artikler