Informasjonsteknologi

Hvordan kan Forsvaret utnytte IKT for bedre beslutningsstøtte og samhandling?

Ved FFI er vi er opptatt av at Forsvaret har IKT-systemer som hjelper dem med å gjennomføre sine operasjoner effektivt. Derfor forsker vi på både sammenhengen mellom prosess og teknologi, og på ulike teknologier som Forsvaret har behov for. Digitalisering, informasjonstilgjengelighet og informasjons­behandling er viktige stikkord i vårt arbeid.

Digitalisering og digital transformasjon endrer måten Forsvaret gjennomfører sine operasjoner. Digitalisering handler om hvordan teknologien forbedrer, forenkler og fornyer prosesser – og hvordan mennesker og organisasjoner tilpasser seg disse endringene.  Denne problemstillingen står sentralt i vår forskning knyttet til utvikling, styring og anvendelse av IKT i Forsvaret.

Mye av informasjonen vi alle bruker i dag lagres og prosesseres av skytjenester. Mange av applikasjonene vi bruker leveres fra skyen slik at informasjon og applikasjonene er tilgjengelig uansett hvor vi befinner oss. Forsvaret trenger også tilgang til informasjon og applikasjoner over alt, men under operasjoner er det ikke alltid mulig å opprettholde tilgang til skyen. Vi forsker derfor på edge computing, som sørger for at informasjon og tjenester flyttes til der brukeren er, samtidig som fordelene med skytjenester utnyttes.

Forsvaret er hele tiden avhengig av informasjon for å kunne ta riktige beslutninger. Derfor samler de inn store mengder informasjon, for eksempel sensorinformasjon fra stridsfeltet, som må behandles og analyseres. Vi forsker på hvordan Forsvaret kan bruke informasjonsteknologi til å automatisere innsamling og analyse av informasjon ved hjelp av stordatateknikker og kunstig intelligens.

Et godt samarbeid med andre, både nasjonalt og internasjonalt, er også viktig for at Forsvaret skal kunne gjøre sine oppgaver effektivt. Vi er derfor med på å utvikle, teste og standardisere teknologiene som brukes til å koble IKT-systemene sammen. Dette inkluderer alt fra teknisk utprøving på lab, bidra til å skrive standarder, og teste at IKT-systemene Forsvaret har fungerer sammen med andre nasjoners IKT-systemer gjennom eksperimenter og øvelser.

en fregatt ligger i isen. i forgrunnen ser man tre forskere i boblejakkre som ordner med en parabolantenne
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.
Prosjekt

Kommunikasjonsteknologi

Hvordan sikre best mulig kommunikasjonsløsninger for Forsvaret?

Relevante publikasjoner