Informasjonsteknologi

Hvordan kan IKT bidra til at Forsvaret løser sine oppgaver bedre?

Innen informasjonsteknologi er vi opptatt av at Forsvaret har IKT-systemer som hjelper dem med å gjennomføre sine operasjoner på best mulig måte. Det betyr at vi forsker både på sammenhengen mellom prosess og teknologi, og på en rekke ulike teknologier som Forsvaret har behov for.

I dag har de aller fleste hørt om skytjenester og mange bruker dem daglig. Også Forsvaret trenger slike tjenester, men har naturlig nok noen utfordringer som gjør dem vanskeligere å ta i bruk. Ute i felt er for eksempel ikke bredbåndshastigheter alltid tilgjengelig. Derfor forsker vi blant annet på skyteknologi som automatisk tilpasser seg den hastigheten som er tilgjengelig, og som sørger for at de tjenestene man trenger alltid er på plass. 

Forsvaret er hele tiden avhengig av informasjon for å kunne ta riktige beslutninger. Derfor samler de inn store mengder informasjon, for eksempel sensorinformasjon fra stridsfeltet, som må behandles og analyseres. Vi forsker derfor på hvordan man kan bruke informasjonsteknologi til å automatisere innsamling og analyse av informasjon ved hjelp av stordatateknikker og kunstig intelligens.

Et godt samarbeid med andre, både nasjonalt og internasjonalt, er også viktig for at Forsvaret skal kunne gjøre sine oppgaver effektivt. Vi er derfor med på å utvikle, teste og standardisere mekanismene som brukes til å koble systemene sammen. Dette inkluderer alt fra teknisk utprøving på lab, bidra til å skrive standarder, og teste at systemene Forsvaret har fungerer sammen med andre nasjoners systemer gjennom eksperimenter og øvelser.

Forsvarsmateriell tester bruk av inklinerte satellitter for å gi bredbånd til Forsvaret nord for Svalbard / Norwegian Defence Material Agency tests satellites north of Svalbard
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.
portrettbilde trude_operativ_IKT

Relevante publikasjoner