Vil du styrke norsk forsvarsøkonomi?

FFI har en egen gruppe økonomer som gir råd om hvordan Forsvaret kan få mest mulig ut av sine knappe ressurser.

Hvordan er det å jobbe med økonomi ved FFI?

Hvordan jobber forskerne ved FFI med forsvarsøkonomi?

Vi jobber i team tett opp mot en rekke oppdragsgivere i forsvarsledelsen. Felles for våre forskningsprosjekter er at de handler om forsvarsøkonomi, bruken av knappe ressurser i Forsvaret. Her ser vi at gode beslutningsunderlag kan utgjøre en stor forskjell, og det vi jobber med er høyt etterspurt i Forsvaret.

Les mer om hvordan det er å jobbe ved FFI

Sommerjobb som økonomiforsker?

Ved FFI løser vi mange krevende og spennende oppgaver, og noen av dem passer godt for en sommerjobb. Dette gjelder også økonomistudenter. Søknadsfrist 15. november.

Les mer om sommerjobb ved FFI

Hvordan kan du bruke din kunnskap hos FFI?

Innen forsvarsøkonomi er vi alltid på utkikk etter flinke og engasjerte kollegaer. Dersom du kan tenke deg å bidra til norsk sikkerhet, og samtidig har et ekte engasjement for økonomifaget, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Hos oss får du mulighet til å:

  • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene
  • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi)
  • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen
  • Gjennomføre kvantitative studier av personellet i Forsvaret, blant annet ved bruk av registerdata
  • Utvikle modeller som simulerer Forsvarets fremtidige personell- og kompetansebehov
  • Delta i oppdragsforskning knyttet til forsvarssektorens ressursutnyttelse
  • Kvantitative analyser av Forsvarets logistikksystemer
  • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse

Effektivisering og struktur-planlegging

 
ffI_eco_IMG_2077_Kajittha.jpg

Kajittha Sivathas (27) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU.

Les mer

Støtter langtidsplanleggingen for Forsvaret

ffi_eco_erlend_IMG_2104.jpg

Erlend Urdsøn Nordvang (33) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Les mer

Statistiske analyser av personell

ffi_eco_sverre_IMG_2005.jpg

Sverre Ubisch (42) har doktorgrad innenfor strategisk ledelse ved BI.

Les mer

Økonomi, sikkerhet og teknologi

ffi_eco_kristin_waage_IMG_1974.jpg

Kristin Waage (29) er siviløkonom fra NHH.

Les mer