Vil du styrke norsk forsvarsøkonomi?

FFI har en egen gruppe økonomer som gir råd om hvordan Forsvaret kan få mest mulig ut av sine knappe ressurser.

Hvordan er det å jobbe med økonomi ved FFI?

Hvordan jobber forskerne ved FFI med forsvarsøkonomi?

Vi jobber i team tett opp mot en rekke oppdragsgivere i forsvarsledelsen. Felles for våre forskningsprosjekter er at de handler om forsvarsøkonomi, bruken av knappe ressurser i Forsvaret. Her ser vi at gode beslutningsunderlag kan utgjøre en stor forskjell, og det vi jobber med er høyt etterspurt i Forsvaret.

Les mer om hvordan det er å jobbe ved FFI

Hvordan kan du bruke din kunnskap hos FFI?

Innen forsvarsøkonomi er vi alltid på utkikk etter flinke og engasjerte kollegaer. Dersom du kan tenke deg å bidra til norsk sikkerhet, og samtidig har et ekte engasjement for økonomifaget, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Hos oss får du mulighet til å:

  • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene
  • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi)
  • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen
  • Gjennomføre kvantitative studier av personellet i Forsvaret, blant annet ved bruk av registerdata
  • Utvikle modeller som simulerer Forsvarets fremtidige personell- og kompetansebehov
  • Delta i oppdragsforskning knyttet til forsvarssektorens ressursutnyttelse
  • Kvantitative analyser av Forsvarets logistikksystemer
  • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse

Effektivisering og struktur-planlegging

 
ffI_eco_IMG_2077_Kajittha.jpg

Kajittha Sivathas (27) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU.

Les mer

Støtter langtidsplanleggingen for Forsvaret

ffi_eco_erlend_IMG_2104.jpg

Erlend Urdsøn Nordvang (33) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Les mer

Statistiske analyser av personell

ffi_eco_sverre_IMG_2005.jpg

Sverre Ubisch (42) har doktorgrad innenfor strategisk ledelse ved BI.

Les mer

Økonomi, sikkerhet og teknologi

ffi_eco_kristin_waage_IMG_1974.jpg

Kristin Waage (29) er siviløkonom fra NHH.

Les mer