Økonomi, sikkerhet og teknologi

Kristin Waage (29) er siviløkonom fra NHH.

Portrettfoto av Kristin Waage

Her ved FFI får jeg arbeide med mye spennende. På det ene prosjektet jeg er med i nå kartlegger vi muligheter og utfordringer ved å ta i bruk kunstig intelligens i støttevirksomheten. På det andre studerer vi hvordan stater som Kina og Russland kan forsøke å utnytte økonomisk aktivitet til å oppnå strategiske mål. Jeg utfører analyser og gir anbefalinger til fagpersoner og beslutningstakere. Viktige mottakere er Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og etater i forsvarssektoren. Vi leverer både rapporter, artikler, kronikker og presentasjoner.

Som student visste jeg ikke at FFI hadde et miljø som holdt på med økonomi. Men FFI-økonomene virket veldig hyggelige på karrieredagen ved NHH. Jeg ble inspirert til å søke sommerjobb her. Det ble en fin og lærerik opplevelse.

Den kunnskapen jeg har brukt mest ved FFI er evnen til å bryte ned og analysere en problemstilling. På en måte kan FFI-studier minne om hvordan en jobber med en masteroppgave: å definere en problemstilling, lese litteratur, samle inn data, analysere og diskutere resultatene.

Jeg er særlig interessert i temaer i krysningspunktet mellom økonomi, sikkerhet og teknologi. I stillingen min her opplever at jeg jobber for noe som er «større enn meg selv». Det får jobben til å kjennes enda mer meningsfull ut.