Digitale grafer synes over bilder av mynter. Illustrasjon
Tema

Forsvarsøkonomi

Forsvarsbudsjetta må nyttast mest mogleg effektivt.

Det militære kostar pengar, og slik må det vere. Samstundes bør forsvarsbudsjetta nyttast mest mogleg effektivt. FFI støttar forsvarssektoren gjennom å analysere investeringar, løpande kostnader og bruk av personell. Vi gir råd om korleis sektoren kan få meir ut av pengane. Nye tiltak og løysingar innanfor økonomi og planlegging kan både styrke forsvarsevna og spare ressursar.

Kontakt

Leitar du etter noko eller har du eit spørsmål?

Send oss ein epost

Prosjekt innan forsvarsøkonomi

Relevante FFI-rapportar og vitskapelege artiklar

Relatert innhald