Støtter langtidsplanleggingen for Forsvaret

Erlend (33) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Portrettfoto av mann i blå skjorte

Det første møtet mitt med FFI var som sommerstudent her i 2016. Interessen min for Forsvaret var stor fra før. Jeg var i Heimevernets innsatsstyrker. Å kjenne til Forsvaret var en fordel i starten, og ga en litt mindre bratt læringskurve. Men det er absolutt ikke et krav for å jobbe med forsvarsøkonomi ved FFI.

For tiden er jeg ansvarlig for et prosjekt som heter STRATKOST. Der støtter vi Forsvarsdepartementet med langtidsplanleggingen i sektoren. Vi analyserer blant annet hva Forsvaret kan komme til å koste i årene fremover, hvilken økonomisk risiko en står overfor og utfordringene som kan dukke opp. Den rollen holder vi nå på å videreutvikle.

Under studiene var jeg glad i å jobbe med kvantitative metoder og prosjekter som var datadrevet. Den interessen har vært svært nyttig i arbeidet her. Det finnes utrolig mye spennende data i forsvarssektoren, og det kan være en krevende jobb å bearbeide denne til bruk i ulike studier og analyser.

Jeg tror få anvendte forskningsinstitusjoner i Norge har en så bred faglig sammensetning, og nettverk rundt seg, som vi har ved FFI. Å få jobbe med flinke folk innen et bredt spekter av fag- og kunnskapsområder er et stort pluss for meg.

Som økonom ved FFI får man muligheten til å jobbe med en rekke unike problemstillinger i en sektor som stadig er i omstilling. Det gis mye frihet i hverdagen og stor mulighet til å påvirke eget arbeid, samtidig som du tidlig får ansvar for det du leverer.