Effektivisering og strukturplanlegging

Kajittha Sivathas (27) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU.

Bortrettbilde av kvinne i hvit skjorte

Jeg jobber med to store prosjekter parallelt. I det ene studerer vi muligheter til å effektivisere øving og trening i Forsvaret. Det andre prosjektet dreier seg om langsiktig strukturplanlegging, hvor jeg arbeider spesielt med Sjøforsvarets økonomi.

På Forsvarsøkonomi har jeg fantastiske kolleger og godt arbeidsmiljø. Det er tilrettelagt for gode utviklingsmuligheter som en selv styrer. Det er spennende å jobbe så tett på de som jobber operativt i Forsvaret, og samtidig være nær beslutningstakere i sektoren. Det er motiverende når råd vi har gitt til Forsvarsdepartementet blir tatt inn i sentrale dokumenter.

Jeg valgte å studere samfunnsøkonomi fordi jeg synes det er spennende å lære om hvordan økonomien henger sammen med alt. Første steg var en bachelor i økonomi og administrasjon, med spesialisering i samfunnsøkonomi. Yrkesvalget mitt bunnet i at jeg ønsket å få kompetanse om hvordan knappe ressurser kan anvendes effektivt. Når jeg valgte arbeidsgiver var det viktig for meg at oppgavene er med på å skape verdi for samfunnet.

I denne stillingen får jeg muligheten til å bidra med rådgivning til sentrale aktører i forsvarssektoren, basert på forskning. Jeg anbefaler jobb ved FFI til alle økonomer som er på jakt etter et arbeidssted hvor de både får givende arbeidsoppgaver og samtidig et svært godt arbeidsmiljø.

Kunne du tenke deg en jobb innen forsvarsøkonomi? Les mer om mulighetene her.