Kort forklart: Hva gjør en økonom ved FFI?

– Det som motiverer meg er vissheten om at hvis vi klarer å gi gode råd, så får vi et bedre forsvar, sier forskningssjef Sverre Kvalvik.

Økonomer er kanskje ikke den faggruppen du forbinder med FFI, men vi har faktisk et ganske stort forskningsmiljø med økonomer her. Men hva gjør en økonom ved FFI?

I denne episoden av Ugradert kort forklart får vi besøk av forskningssjef Sverre Kvalvik. Han jobber med økonomisk analyse og langtidsplanlegging og leder en gjeng på 25 økonomer.

Økonomi er studiet av hvordan man anvender knappe ressurser på en best mulig måte. Forsvarsøkonomi handler om hvordan vi forvalter de knappe ressursene i Forsvaret. 

Og det er jo så klart pengene og materiell, men den viktigste ressursen er jo menneskene. Så jobben til økonomene handler også mye om hvordan de kan bruke menneskene på en best mulig måte for å skape sikkerhet.

– Det vi ser er jo at land som ikke får til dette på en god måte, de lykkes ikke med å omsette pengene og ressursene sine til et effektivt forsvar. Og det er jo det som motiverer meg da, at hvis vi klarer å gi gode råd så får vi et bedre forsvar, forteller Kvalvik.

Store spørsmål

Forsvaret er en stor, tung sektor i Norge med store budsjetter og der finnes det også mange utrolig spennende tema å studere for økonomer.

Forskerne ser på hva Forsvaret bruker pengene på og hvordan pengebruken utvikler seg. 

– Vi støtter også store anskaffelser som ubåt og kampfly, som jo er blant de største investeringene i Norge for tiden og der sitter vi og kjører beregningene, sier Kvalvik.

I tillegg så jobbes det tverrfaglig med de andre miljøene ved FFI for å studere blant annet russisk forsvarsøkonomi, økonomiske maktmidler og økonomisk krigføring. 

Lytt til podkast-episoden og lær mer om hvilke problemstillinger økonomene ved FFI fordyper seg i og hva som er det morsomste ved å være en del av dette miljøet.