Kort forklart: Hva er økonomiske maktmidler?

Hvordan utøver stater makt overfor hverandre? Det handler om mer enn diplomati og våpen. Økonomiske virkemidler kan bære med seg mange trusler.

Begrepet statshåndverk betyr at stater har tilgjengelig et stort repertoar av virkemidler de kan bruke for å oppnå strategiske utenrikspolitiske mål. Det kan være militære virkemidler, det kan være økonomiske. Det handler også om etterretning og for eksempel cyberoperasjoner.

Økonomiske virkemidler representerer et eget sett med muligheter. I denne podkasten forteller forsker Petter Lindgren mer om hvorfor FFI forsker på økonomisk statshåndverk.

– Vi spør for eksempel om hvordan stater som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med kan bruke økonomiske virkemidler på måter som kan potensielt true norsk sikkerhet.

Eksempler på slik håndverk er at en fremmed stat kan investere i bedrifter, verdikjeder og eiendommer. Hensikten kan være å få politisk innflytelse, endre en atferd eller skaffe seg tilgang på teknologi.

ffi_lindgren_IMG_3983.jpg
Forsker Petter Lindgren. Foto: FFI.

Lindgren peker på at en åpen økonomi som den norske lett kan bli utsatt for slike grep.

– Både i Norge og andre land forsøker en å screene for investeringer, for å kunne vurdere hvem som er eierne og hva hensikten til disse eierne er. Her til lands ønsker vi global åpenhet innenfor handel, finans og teknologisk samarbeid. Da er det viktig å identifisere de områdene hvor den nasjonale sikkerheten er utsatt.

Lindgren var nylig en av NRKs kilder i en reportasje om Fensfeltet ved Ulefoss. Her er det påvist store mengder sjeldne jordarter.

– Det er tenkbart at for eksempel Kina kan være en aktør som er interessert i dette. Utgangspunktet er at Kina allerede har en ekstremt dominant markedsposisjon globalt for slike jordmetaller- Denne posisjonen har de utnyttet til å skremme andre land til å endre adferd. Det har vi sett allerede, i et tilfelle hvor Japan opplevde press. Dette har ført til at våre allierte i Washington og Brussel er svært oppmerksom på nettopp slike scenarioer knyttet til de norske forekomstene. 

Lindgren peker på at økonomisk statshåndverk ikke er noe nytt. Ulike avskygninger av slik påvirkning har forekommet opp gjennom hele verdenshistorien. Det nye er at kommunikasjonsteknologien, inkludert kunstig intelligens, gjør mulighetene mye større enn før.

Hør Petter Lindgren fortelle mer i denne podkasten.