Algorithms for analysis of ballistic radar data

FFI-Report 2021

About publication

Report number

21/02284

ISBN

978-82-464-3364-6

Format

PDF-document

Size

1.4 MB

Download publication
Øyvind Grandum

Denne rapporten dokumenterer algoritmene som brukes for behandling av ballistiske radardata ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). En ballistisk radar måler hastigheten på prosjektiler. Dette brukes til å bestemme dragkoeffisienten (CD) til prosjektilet, som igjen brukes i ballistiske banesimuleringer.

De gitte radardataene er i første rekke radiell hastighet. Disse glattes og parallakse-korrigeres. Tangentiell hastighet beregnes deretter ved å anta en ballistisk bane, gitt elevasjon, vind og eventuelle sekundære aerodynamiske koeffisienter.

Gitt den tangentielle hastigheten og meteorologiske data bestemmes dragkoeffisienten (CD). Etter glatting resulterer dette i en kurve over CD som funksjon av machtall.

Den beregnede CD-funksjonen kontrolleres ved å sammenlikne simulert radiell hastighet med tilsvarende målte data.

Rapporten beskriver også en metode brukt ved FFI for å bestemme ballistikken til rikosjetter ut fra radarmålinger samt en metode for å prosessere spinnmålinger.

Algoritmene er implementert i en intern kode kalt Weibelwin programmert i C#.

Publisher information

1603

About publication

Report number

21/02284

ISBN

978-82-464-3364-6

Format

PDF-document

Size

1.4 MB

Download publication

Newly published