Stolt fortid - spennende framtid - FFI 75 år

Viten 2021
The abstract is not available in English

About publication

Report number

21/00813

ISBN

978-82-464-33-22-6

Format

PDF-document

Size

14.3 MB

Download publication
Lars Aarønæs (red.)
11. april 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinstitutt. Nå har FFI levert kunnskap og ideer til et effektivt norsk forsvar i 75 år. Historien fortsetter. Her er fortellingene om en stolt fortid og en spennende framtid.

Publisher information

Jubileumsmagasin fra Forsvarets forskningsinstitutt 1946-2021.

About publication

Report number

21/00813

ISBN

978-82-464-33-22-6

Format

PDF-document

Size

14.3 MB

Download publication

Newly published