Skip Navigation LinksForsvarets-framtidige-rolle-og-relevans

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Forsvarets framtidige rolle og relevans
Aktuelt

Nato kan få endret betydning for Norge i framtiden. Bildet er fra Nato-øvelsen Noble Ledger i 2014. Foto: Forsvaret ​

FFI-forum: Forsvarets framtidige rolle og relevans
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.10.2015
Linje
Med en ny rapport om globale trender prøver FFI å løfte blikket utover det vanlige tidsperspektivet i langtidsplanleggingen. På FFI-forum 24. november diskuterer vi funnene i rapporten – og selve metoden.

Utviklingen i våre omgivelser er avgjørende for hva Norge trenger et militært forsvar til, og hvilke oppgaver det må kunne håndtere i framtiden. For øyeblikket kjennetegnes våre omgivelser av konflikten i Ukraina og kampen mot Den islamske stat i Syria og Irak. Det er ikke gitt at disse utfordringene også vil få størst konsekvenser på lang sikt.

Den nye FFI-rapporten Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans er derfor en framtidsstudie. Den ser framover på hvordan utviklingen i hele verden kan påvirke Forsvaret de neste 15–25 årene. I Norge har vi hittil ikke hatt noen framtidsstudie som studerer Forsvaret som helhet så langt framover og i et globalt perspektiv.

 

Ser nærmere på mulige konflikter

– Vi har samlet de viktigste utviklingstrekkene som identifiseres i andre, internasjonale framtidsstudier, og analysert dem ut fra et spesifikt norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk perspektiv. Dermed fanger vi bredden av temaer som belyses av andre, samtidig som vi kan identifisere de trendene som vil ha større betydning for Norge enn for selv våre nærmeste allierte, sier forsker Alexander Beadle.

Nettopp fordi tidshorisonten er så lang, blir usikkerheten stor. Derfor har de lagt vekt på å undersøke hva dagens forskning kan fortelle oss om sammenhengene mellom bestemte utviklingstrekk og mulige sikkerhetsimplikasjoner.

– Dette handler om å kunne si noe mer kvalifisert enn for eksempel at klimaendringer kan øke faren for konflikt i fremtiden: Hvilke klimaendringer? Hvor i verden? Hvilke koblinger er det til norsk sikkerhet? Det er denne delen av arbeidet vi har brukt mesteparten av tiden på – og det er denne prosessen som gjør at vi kan si noe forskningsbasert om hvilke utviklingstrekk som kan få implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans, og hvordan, utyper Beadle.

 

Norge må ta større ansvar

Rapporten viser hvordan Norge i fremtiden vil ha behov for et militært forsvar, men ikke fordi verden blir mindre fredelig eller fordi dagens forhold til Russland skaper en grunnleggende annerledes situasjon. Behovet for et norsk militært forsvar i våre nærområder øker først og fremst på grunn av en økende usikkerhet rundt utsiktene for alliert støtte i fremtiden, ifølge rapporten. Dette gjør at Norge må ta et større ansvar for egen sikkerhet.

 Norge vil selvsagt aldri kunne balansere hverken Russland eller andre stormakter militært, men vi må innrette oss på at det kan komme til å kreve en større egeninnsats både å kunne håndtere kriser vi ønsker å håndtere selv og sikre oss at vi faktisk får alliert støtte om vi skulle trenge det. Samtidig øker den relative avhengighet av USA, fordi våre europeiske alliertes militære kapasitet synker og forventes fortsatt å gå tilbake, forklarer forsker Sverre Diesen.

 

Diskuter på FFI-forum

Flere aspekter ved rapporten vil bli lagt fram og diskutert under FFI-Forum i Oslo Militære Samfund 24. november kl. 13. Disse er blant annet behovet for et forsvar til bruk utenlands, nye koblinger som viser hva som kommer til å bli i Norges realpolitiske interesse, Forsvarets forventede bidrag til å ivareta samfunnssikkerheten, og hva som kan skje med alliansene vi stoler på i dag.

– I ytterste konsekvens kan det bli nødvendig å erkjenne at Forsvaret ikke kan håndtere alle oppgavene det er satt til i dag. En faktor som må med i denne vurderingen, er at befolkningens forståelse av hva Forsvarets rolle er også vil kunne endre seg fram mot 2040. Dette ser vi også nærmere på i rapporten, sier Beadle.

FFI-forum 24. november

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo NÅR: Tirsdag 24. NOVEMBER fra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/ forsvaretsforskningsinstitutt E-post ffi-forum@ffi.no Tlf: 63 80 72 07

INNLEDERE:
Alexander Beadle, forsker, FFI
Sverre Diesen, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Oblt. Joachim Isacsson, The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), Storbritannia
Per Martin Norheim-Martinsen, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Påmelding:

Forsvarets framtidige rolle og relevans
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidsgiver:
E-post:
Ja, jeg ønsker å motta epost-invitasjoner til FFI-forum og FFI-seminar
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt