Skip Navigation LinksSmartere-forsvar-for-mindre-penger

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-seminar: Smartere forsvar – for mindre penger
Aktuelt
FFI-seminar: Smartere forsvar – for mindre penger
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
14.08.2012
Linje
Kan «smartere» løsninger gi mer forsvar for mindre penger? Det er tema i et nytt FFI-fokus og på det kommende FFI-seminaret.

Finans- og gjeldskrise har ført til kutt i forsvarsbudsjettene for mange Nato-land. Også i Norge vil vi få utfordringer. 
 
På seminaret ”Smartere forsvar – for mindre penger” vil FFI belyse behovet for arbeid med effektivisering i Forsvaret, både i en nasjonal og internasjonal kontekst. I tillegg vil vi diskutere de mest sentrale virkemidlene som kan hjelpe Forsvaret i denne sammenhengen.
 
I FFI-fokuset med samme tittel kan du lese mer.
  

Effektiv langtidsplan

Den siste langtidsplanen for forsvarssektoren tar sikte på å gi Forsvaret et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å håndtere blant annet innfasingen av nye kampfly. Effektiv drift og forvaltning av de bevilgede midlene må til for å oppnå dette handlingsrommet.

 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i en årrekke støttet arbeidet med kostnadseffektivisering i Forsvaret. Gjennom samarbeid med andre akademiske institusjoner utvikler FFIs økonomer forbedringstiltak for Forsvaret. 
 

Inviterer til seminar

4. september samles norske og utenlandske forskere, økonomer og nøkkelpersoner i Forsvaret til seminar om hvordan Forsvaret kan bli smartere og mer effektivt.

 
FFI ønsker alle interesserte velkommen. 
 
For påmelding, send e-post eller ring 63 80 72 07.
Last ned invitasjon.
Last ned FFI-fokus.

 

Relevante FFI-rapporter 

Kostnadseffektiv drift av Forsvaret – Tilnærming og tiltak


Produktivitetsmålinger i Forsvaret – metode og anvendelsesområder


Kostnadseffektiv drift av Forsvaret – Teoretisk fundament


Outsourcing i Forsvaret – Et rammeverk for vurdering av kandidater


Håndbok i kontinuerlig forbedring og fornying 
  – hvordan identifisere og gjennomføre tiltak

FFI-seminar 4. september

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
tirsdag 4. september kl. 8.30-15.15

PÅMELDING:
ffi-seminar@ffi.no eller 63 80 72 07

INNLEDER:
Forsvarsminister Espen Barth Eide

FOREDRAGSHOLDERE:
Roger Bjerke
, avdelingsdirektør, Direktoratet for økonomistyring
Stener Olstad, brigader, Forsvarsstaben
Sam Perlo-Freeman, forsker, SIPRI
Neil Davies, tidligere Chief Economist, UK Ministry of Defence
Peter Nordlund, seniorforsker, Totalförsvarets forskningsinstitut
Dagfinn F. Vatne, forsker, FFI
Sverre Kvalvik, forsker, FFI
Erlend Hoff, forsker, FFI/NATO RTO
Torbjørn Hanson, forsker, FFI

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt