Skip Navigation LinksFFI-blir-beredskapslaboratorium-for-analyse-av-farlige-stoffer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / FFI blir beredskapslaboratorium
Aktuelt
Avtalen som ble signert 10. januar 2018 gjør FFIs ekspertise tilgjengelig for nødetater over hele landet.
FFI blir beredskapslaboratorium
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
10.01.2018
Linje
For å sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgivning og analyse av farlige stoffer er det i dag signert en avtale om etablering av et beredskapslaboratorium ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Avtalen innebærer at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal drifte et døgnkontinuerlig beredskapssystem med beredskapstelefon ved potensielle hendelser som involverer farlige stoffer (kjemiske, biologiske og radioaktive stoffer og eksplosiver).

 

– Opp gjennom årene har FFI bygget opp unike fagmiljøer og verdensledende kunnskap som kan og bør komme hele samfunnet til gode, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

 

– Denne avtalen bidrar til økt nasjonal beredskap og gjør Norge sikrere. Det vi gjør her er et godt eksempel på sivilt-militært samarbeid og kan i ytterste konsekvens redde liv.

 

FFIs laboratorium er unikt i nasjonal sammenheng fordi det er det eneste som kan håndtere både kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive stoffer.

 

– Denne avtalen gir oss mulighet til å styrke og videreutvikle vår kompetanse, sier Størdal.

 

En del av totalforsvaret

FFI har flere ganger bidratt til oppklaring av uønskede hendelser eller analyse av mistenkelige prøver for brann- og redningsvesenet og politiet, men FFIs bidrag til sivil sektor har tidligere ikke vært formalisert gjennom avtaler.

 

Parter i avtalen som nå er signert er Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og FFI.

 

– Dette er en viktig avtale som innebærer at nød- og beredskapsetatene får rask tilgang til rådgivning og analyse av farlige stoffer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

 

– Det er viktig at FFI sin kompetanse og kapasitet også kan benyttes av sivile aktører, i tråd med totalforsvarskonseptet.

 

Les også

 

 

Foto: Lars Magne Hovtun, OBRE

Foto: Lars Magne Hovtun, OBRE

Som regel vil FFI ha analyseresultatene ferdige innen en til tre timer. Her er seniorforsker Berit Harstad Gilljam i aksjon på laboratoriet. Foto: FFI

Beredskapstelefonen

 400 33 373

I følge avtalen kan disse aktørene kontakte FFIs døgnbemannede beredskapstelefon ved hendelser som hvor en mistener at det er farlige stoffer involvert:

  1. Beredskapsaktører innen helse- og omsorgssektoren
  2. Beredskapsaktører innen justis- og beredskapssektoren
  3. Etater i forsvarssektoren
  4. Etater innen andre offentlige sektorer og privat virksomhet og institusjoner (ikke enkeltpersoner). Det skal i hvert tilfelle etableres en særskilt avtale.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt