Skip Navigation LinksFFI-vil-bidra-til-bedre-samfunnssikkerhet

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / FFI vil bidra til bedre samfunnssikkerhet
Aktuelt

​– Vi håper dette besøket viser bredden av det vi holder på med, og at det danner grunnlaget for videre samarbeid og dialog, sa avdelingssjef Janet Martha Blatny til gjestene fra de nasjonale bistandsressurser. Foto: FFI.

FFI vil bidra til bedre samfunnssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.09.2017
Linje
Denne uken var politiets beredskapstropp og andre enheter fra De Nasjonale Bistandsressurser (NB) på Kjeller for å se nærmere på FFIs forsknings- og utviklingsaktiviteter.

​– FFI driver forskning i verdensklasse. Vi har et samfunnsansvar for å bidra til at denne kunnskapen og forskningen fører til et sikrere samfunn, det var det ubeskjedne budskapet fra FFI-styreleder Malin Stensønes.


Hun fridde åpenlyst om mer samarbeid til de fremmøtte politiavdelingene.


– Det er dere som skal ta denne sikkerheten ut til folket i praksis.


Fire typer hvitt pulver

FFI har allerede flere samarbeidsprosjekter gående med NB. Instituttet hjelper Politidirektoratet blant annet med langtidsplanlegging av materiell og personell, og med ekspertise innen hva slags hjemmelagede eksplosiver politiet kan møte på. FFI bidrar også med testing av skytevåpen og ammunisjon, og tar inn prøver med ukjent innhold for å kontrollere dem for kjemiske og biologiske farer. Men det er bare begynnelsen ifølge Janet Martha Blatny, avdelingssjef for beskyttelse og samfunnssikkerhet ved FFI.


– Vi håper dette besøket viser bredden av det vi holder på med, og at det danner grunnlaget for videre samarbeid og dialog, sier Blatny.


En avtale som formaliserer FFIs rolle som mottak for ukjente CBRE-trusler (kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive) er snart på plass. Da vil FFI ha beredskap for å ta imot prøver døgnet rundt.


Under besøket på FFI-laben fikk gjestene høre om fire typer hvitt pulver som laben har fått eller kan tenkes å få inn til analyse – ett radioaktivt, ett kjemisk (fentanyl), ett biologisk (anthrax) og ett eksplosivt. De dyktige teknikerne og forskerne forklarte hvordan de behandler og analyserer slike prøver på laboratoriet og ute i felten.


Vil samarbeide om å stoppe droner

Men hva kan politiet og bistandsressursene bruke denne kunnskapen til?


Elisabeth Rise, seksjonsjef i Politidirektoratet sier FFI vil være en viktig samarbeidspartner fremover.


– Kriminalitetsbildet endrer seg, og vi må endre oss med det. Vi klarer ikke den omstillingen uten å samarbeide med forskningsinstitusjoner, understreket hun.


Ole Vidar Dahl, leder for de Nasjonale bistandsressursene, har allerede flere ideer til hvordan de kan bruke FFIs kompetanse. 


– Vi skal jo inn på beredskapssenteret. Underveis dit må vi utvikle oss videre og finne ut hvordan vi skal møte de truslene som finnes. FFIs analyser og kunnskap kan også benyttes for å finne ut om vi har riktig ambisjonsnivå, om vi har de ressursene vi trenger, og om vi har organisert oss riktig, mener Dahl.


Johnny Lian og politiets bombegruppe samarbeider allerede med FFIs laboratorium.


– Det har vært nyttig å se mangfoldet her ved FFI. Jeg håper vi også kan samarbeide om anti-drone tiltak, som er et ansvar jeg har fått, sa Lian.

De Nasjonale bistandsressurser

 • En enhet under Oslo politidistrikt.
   
 • Består av Beredskapstroppen, Hundetjenesten, Rytterkorpset, Bombetjenesten, Den kongelige politieskorte , Helikoptertjenesten og Krise- og gisselforhandlertjenesten.
   
 • Onsdag  27. september 2017 besøkte de FFI for å se på instituttets forskning- og utviklingsaktiviteter (FoU)

Høydepunkter fra programmet

 • Gjestene fra NB fikk se hvordan FFIs prototypeverksted utvikler utstyr og teknologi for blant andre spesialstyrkene i Forsvaret.
   
 • Terrorismeforsker Anne Stenersen fortalte om hvilke metoder og angrepsmønstre jihadister bruker, og hvordan dette har endret seg de siste årene. De servert også en prognose for antall angrep vi kan vente oss fremover, og en kvalifisert gjetning om nye trender og angrepsmetoder fra jihadister.
   
 • FFIs autonomiforskere demonstrerte hvordan en dronesverm kan operere og overvåke et område på egenhånd. Gjestene fikk også høre om hvordan droner kan brukes i terror, og mulige mottiltak mot dette.
   
 • Forskerne fra FFIs avdeling for beskyttelse og samfunnssikkerhet viste fram et dataprogram som på få sekunder beregner hvordan farlige gasser sprer seg med vinden i Oslo sentrum. Da vet nødetatene hvilke områder de må evakuere, og hvor lang tid de har på seg.
   
 • Og visste du at vi kan avlytte et rom ved å filme vibrasjonene i en potetgullpose som ligger i rommet? Det finnes programmer som oversetter vibrasjonene som filmes til lyd!
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt