Skip Navigation LinksHvor-spesielle-er-spesialstyrkene

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Hvor spesielle er spesialstyrkene?
Aktuelt
Se og hør FFI-forsker Tone Danielsens presentasjon Spesialstyrker - en strategisk kapabilitet?
Hvor spesielle er spesialstyrkene?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.10.2015
Linje
FFI-forum 29. september rettet søkelyset mot spesialstyrkene og hvordan operasjoner og styrker faktisk er, ikke hvordan de burde være. Her kan du se og høre foredraget.

​Hva betyr det egentlig at spesialstyrkene er "spesielt utvalgte, trenede, utstyrte og organiserte styrker som bruker operasjonsteknikker- og metoder som ikke er vanlige for konvensjonelle styrker"?

 

Det er Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) som beskriver spesialstyrker på denne måten. Men hva betyr dette i praksis? Hvorfor og hvordan gjøres det? Er alt spesialstyrker gjør "spesielt" og "strategisk"?

 

Tone Danielsen, som er seniorforsker og sosialantropolog ved FFI, presenterte etnografi og analyser fra sin doktorgradsavhandling "Making Warriors in the Global Era". Arbeidet beskriver hvordan spesialoperatører velges ut, trenes, utdannes og organiseres på ukonvensjonelle måter – og hva som må til for å få strategiske krigere. Arbeidet med doktoravhandlingen, som har vakt internasjonal oppsikt, er forankret i et 18 måneder langt feltarbeid ved Marinejegerkommandoen.

 

Fire ulike vinklinger

Globalt har spesialstyrker gått fra å være marginale styrker, til å bli "the force of choic"e i de fleste konfliktområder. Hvorfor er det blitt slik? Hva er mulighetene og utfordringene med en slik utvikling?

 

FFI hadde invitert fire kommentatorer som i sine korte innledninger presenterte ulike vinklinger på hovedspørsmålet; spesialstyrker – en strategisk kapabilitet?

 

Paneldebatt

Etter innledningene slapp salen til med spørsmål og synspunkter til panelet med innledere, og det ble en interessant og utdypende diskusjon også mellom de fem paneldeltakerne.

 

mingling1.jpgKommentator og oberst i spesialstyrkene Halvor Johansen utveksler synspunkter i pausen med Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør og markant mediekommentator. Foto: FFI

 

Mingling2.jpgStabssjef ved FFI Jan Erik Torp, kommentator Kjetil Hatlebrekke, Etterretningshøgskolen og avdelingssjef Espen Skjelland, FFI, mingler i pausen. I bakgrunnen, Per-Oscar Jacobsen, pensjonert generalmajor og tidligere GIL i samtale med rådgiver Øystein Singsaas, tidligere statssekretær i Ap og journalist. Foto: FFI

 

 Paneldebatt.jpg

Paneldebatt med innledere og kommentatorer. Fra venstre; møteleder Anne-Lise Hammer, Halvor Johansen, Tone Danielsen, Kjetil Hatlebrekke, Ståle Ulriksen og Ole Totland. Foto FFI.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt