Skip Navigation LinksNorge-trenger-et-nasjonalt-romprogram

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / – Norge trenger et nasjonalt romprogram
Aktuelt
I denne videocasten fra FFI-formet 31. oktober kan du se og høre mer om norsk romvirksomhet. Nederst i saken finner du videocaster fra kommentatorene på forumet. Video: FFI.
– Norge trenger et nasjonalt romprogram
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
03.11.2017
Linje
Vi kan bli en verdensledende aktør innen maritim overvåking med mikrosatellitter, men da må vi få opp farten, sier forskningsleder Richard Olsen ved FFI.

I juli i år ble to nye, norske satellitter skutt opp. Vi har nå fire mikrosatellitter som brukes til havovervåking, klimaforskning og forskning på nye metoder for dataoverføring.


FFI har vært sentral i utviklingen av norsk romteknologi.


For bundet av Brussel

– Romfart er blitt en samfunnskritisk infrastruktur. Det gjenspeiles ikke i det norske rombudsjettet, mener forskningsleder Richard Olsen ved FFI.


Vi er for opptatt av å delta i europeiske romprogrammer, og tenker for lite på det operative behovet i Norge, konkluderer han. 

 

– Hvis vi skal sette det på spissen har det ikke skjedd noen vesentlig kursendring i norsk rompolitikk de siste 30 årene. Norsk romstrategi bør ta inn over seg teknologiutviklingen og sivile bidrag til romfarten.


For det skjer en voldsom utvikling rundt om i verden. 70 land er nå romaktører. Land som Frankrike, Tyskland og Italia har etablert egne nasjonale romprogrammer. Samtidig blir det stadig flere sivile aktører. Romvirksomhet er blitt kommersialisert.


Sivilt og militært samarbeid

Olsen mener vi har en mulighet til å bli en viktig verdensledende aktør innen maritim overvåking. Han mener blant annet oppskytingsmulighetene på Andøya gir oss et fortrinn.


– Skal vi klare det, må vi skifte kurs. Her kommer det mange aktører som vil ta over. Google har for eksempel skutt opp 490 satellitter, og leverer maritime overvåkingsdata. Sivile aktører har begynt å dukke opp også når det gjelder oppskyting.

 

 

Representanter for trekantsamarbeidet. Fra venstre Richard Olsen, forskningsleder FFI, Frank Udnæs, avdelingsdirektør Norsk Romsenter og oberstløytnant Ole Øyvind Stensli, Forsvarsdepartementet - program Space.


Olsen foreslår et nasjonalt romprogram som styrker kompetansebygging og rekruttering på tvers av departementene. Han anbefaler også et trekantsamarbeid mellom forsvar, industri og forskning, for å styrke Norges rolle internasjonalt.

 

 Kommentatorer på forumet

 

Frank Udnæs, avdelingsdirektør i Norsk Romsenter


Oberstløytnant Ole Øyvind Stensli fra Forsvarsdepartementet med programmet Space

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt