Historisk

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / Historisk
Vakter foran FFI, 1951-52
​Staute vakter på FFI tidlig på 50-tallet. Foto: FFI
Historikk
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
12.11.2015
Linje
Forsvarets forskningsinstitutt har sine røtter i England. Norske vitenskapsmenn og teknologer tjenestegjorde i britiske forskningsinstitutter under 2. verdenskrig. De hadde nær kontakt med Norges politiske og militære ledelse i London.
 
Krigen viste at forsvaret i land med umoderne krigsmateriell ikke holdt mål mot en teknologisk avansert krigsmakt. Slik vokste erkjennelsen om at det frie Norge ville trenge et forskningsinstitutt for forsvarsformål.
 
11. april 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det ble organisert etter britisk mønster, og ledet av forskere som hadde tjenestegjort i England under krigen.
 
 

Historiske milepæler

 

1946

• FFIA, Avdeling for asdic, ved Karljohansvern i Horten
• FFIF, Avdeling for fysikk, ved Astrofysisk Institutt på Blindern
• FFIK, Avdeling for kjemi, ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim
• FFIT, Avdeling for telekommunikasjon og FFIR, Avdeling for radar – begge ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen
Sekretariat for administrasjon og ledelse blir plassert i Oslo
 

1947

FFIF og FFIK flytter til Kjeller ved Lillestrøm
 

1949

FFIT flytter fra Bergen til Kjeller
 

1952

FFIX, Avdeling for eksplosiv, blir opprettet, ved at Seksjon 6 blir skilt ut fra FFIK. Den nye avdelingen får laboratorier i Dompa på Kjeller
 

1953

Fellesverkstedet blir bygd
 

1954

ABC-gruppen blir skilt ut fra FFIK, blir lagt til Sekretariatet og får laboratorier i Dompa
 

1959

Sekretariatet flytter til Kjeller 2. mai. Systemgruppen blir opprettet. Den blir lagt som et stabselement til Sekretariatet
 

1960

Sekretariatet blir omdøpt til Sentralstaben: FFIS FFIA blir omdøpt til FFIU, Avdeling for undervannskrigføring.
 

1961

FFITOX, Avdeling for toksikologi, blir opprettet ved at ABC-gruppen får status som egen avdeling.
 

1963

FFIE, Avdeling for elektronikk, blir opprettet ved sammenslåing av FFIT og FFIR
 

1964

FFIE flytter til Kjeller
 

1970

FFIVM, Avdeling for våpen og materiell, blir opprettet ved en sammenslåing av FFIX og FFIK. CFFIF blir fusjonert med FFIVM, men en liten gruppe blir integrert med FFITOX. FFIU endrer navn til Avdeling for undervassforsvar, og FFITOX endrer navn til Avdeling for miljøtoksikologi
 

1984

FFISYS, Avdeling for systemanalyse, blir opprettet ved at Systemgruppen blir egen avdeling
 

1990

Sentralstaben blir omdøpt til Instituttstaben – begrepet FFIS blir videreført
 

1995

FFI blir omgjort til statlig forvaltingsorgan under Forsvarsdepartementet, men med særlige fullmakter.
 

1999

FFITOX, FFIU og FFIVM blir slått sammen til en avdeling: Avdeling for beskyttelse og materiell, FFIBM
 

2004

FFI blir omorganisert til fem avdelinger: Analyse, Ledelsessystemer, Land- og luftsystemer, Maritime systemer og Beskyttelse. Samtidig blir Planenheten opprettet for å nå målet om "ett institutt". Infoenheten blir etablert for å fremme bedre forskningsformidling.
 

2014

​FFI blir omorganisert og får nå seks forskningsavdelinger: Analyse, Cybersystemer og elektronisk krigføring, Landsystemer, Luft- og romsystemer, Maritime systemer og Beskyttelse og samfunnssikkerhet.
 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt