Skip Navigation Linksetikk-integritet

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / Etikk og integritet
Etikk og integritet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.06.2018
Linje
Som et statlig institutt for anvendt forskning er FFI helt avhengig av samfunnets tillit.

​Av administrerende direktør John-Mikal Størdal

 

– Tillit til oss som statsansatte, til oss som forskere og til forskningsresultatene våre. Dette krever etisk kvalitet i alt arbeid.


Den generelle rettesnoren for tjenesteyting og myndighetsutøvelse er «Etiske retningslinjer for statstjenesten» og «Etiske grunnregler for forsvarssektoren». Disse overordnede bestemmelsene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer.


FFIs visjon, «Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar», sammen med våre kjerneverdier, «skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig», definerer våre ambisjoner som forskningsinstitutt.


Visjonen og kjerneverdiene angir en retning for våre handlinger, men gir ikke en klar oppskrift på konkret adferd. Visjonen og verdiene er mer å forstå som stjerner å styre etter heller enn detaljerte kjøreregler.


Vi ønsker å arbeide kontinuerlig med forskningsetikk og ta opp mer spesifikke og relevante etiske dilemmaer. Hensikten er å fremme viljen og evnen til forskningsetisk refleksjon, bidra til å gi forskningen vår legitimitet og muliggjøre dialog og aksept.


Det er viktig å trene på etiske dilemmaer. I tillegg skal FFIs etiske retningslinjer gi støtte til ledere og ansatte slik at alle ved instituttet skal stå godt rustet til å håndtere etiske utfordringer.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt