Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Aktuelt

Publikasjoner

Her er en liste over både FFI-rapporter og vitenskapelige artikler.

Gå til publikasjonssiden.