– Kvinner tålte langvarig øvelse minst like bra som menn

FFI-forskere har testet hvor lang tid kvinner og menn bruker på å komme seg etter en periode med ekstreme fysiske påkjenninger og lite mat.

Det finnes få undersøkelser som om hvordan kvinner takler soldatlivet, påpeker forsker Hilde Teien. Det forsøker FFI å gjøre noe med.

Det var et nesten fullsatt Oslo militære samfund som fikk høre foreløpige forskningsresultater fra FFI-prosjektet «Allmenn verneplikt» tirsdag 20. mars. 
Hensikten med prosjektet er blant annet å finne ut hvordan vi reagerer de ekstreme fysiske og psykiske belastningene soldater blir utsatt for.

– Det er tidligere gjort mange undersøkelser på hvordan mannlige soldater reagerer på ekstrembelastninger. Allmenn verneplikt har gitt økt kvinneandel i Forsvaret. Dermed kan vi skaffe kunnskap også om hvordan kvinner reagerer, og om det er noen forskjell mellom kjønnene, sier forsker Hilde Teien.

I videocasten over kan du se Teiens presentasjon.

Forskerne har brukt opptaket til Jeger- og fallskjermjegertroppen som utgangspunkt fordi de ønsket å utføre målinger under en svært fysisk og mental øvelse, og testet fettprosent, muskelmasse, styrke og utholdenhet før under og etter opptaket.

Ifølge Teien viser de foreløpige resultatene at kvinner tålte den krevende feltøvelsen minst like bra som menn. Menn mistet dessuten mer muskelmasse enn kvinnene, og det tok lengre tid for menn å få tilbake i styrken de hadde i beina før øvelsen.– Kvinner har bedre fettforbrenning under aktivitet. Det kan være en fordel under langvarige øvelser, mener Teien.

Hun er kritisk til «kroppsmoten» som sier at du skal ha minst mulig underhudsfett og mest mulig definerte muskler. I alle fall hvis du vil klare deg i uniform hvor du kan bli utsatt for lange perioder med lite mat.

– Studien viste at de med minst fett på kroppen før øvelsen tapte mest muskelmasse. Det viser at soldater trenger en høyere fettprosent enn idrettsutøvere.

De fullstendige resultatene fra undersøkelsen presenteres i en internasjonal artikkel senere i år, deretter i en FFI-rapport. Før den tid skal forskerne blant annet se på hvordan soldatenes mentale ytelse og konsentrasjon påvirkes av stress og fysiske påkjenninger under øvelsen «Cyber endurance».

Nyttig og provoserende

Oberstløytnant Harald Høiback fra Forsvarets høgskole og kaptein Thomas Valnes fra Hærstaben var invitert for å gi sine kommentarer til forskningen som ble lagt frem.

Høiback har tidligere markert seg i den offentlige debatten ved å si at kvinner senker stridsevnen i Forsvaret. I sin kommentar trakk han frem sider ved allmenn verneplikt som han mener er enda mer problematiske enn senket stridsevne.

Valnes snakket om hvilken nytteverdi funnene fra FFIs forskning kan ha. 

– Kunnskapen kan brukes til å få mer optimale forberedelser til operasjoner for alt personell. Slike funn gjør dessuten at vi kan sette inn tiltak underveis for at soldater og personell bedre skal takle de ekstreme påkjenningene de blir utsatt for. Sist men ikke minst vil kunnskapen bidra til at vi gjør grep for å få raskere restitusjon, sier Valnes.

Fri og åpen kunnskapsutvikling i Forsvaret er under press fordi forskerne nødig vil irritere de bevilgende myndigheter, hevdet oberstløytnant Harald Høiback ved Forsvarets høgskole.
Kaptein Thomas Valnes i Hærstaben mener FFIs funn kan bidra til økt operativ evne.