Forsvaret må øke innovasjonsevnen

Gikk du glipp av FFI-forum om Forsvarets innovasjonsevne? Da kan du se videokast av alle foredragene her.

Hanne Marit Bjørk holder et innlegg om trekantmodellen på FFI-forum om Forsvarets innovasjonsevne.

Hvilke synergieffekter kan økt samarbeid mellom sivil og militær innovasjon skape, og hvordan kan vi utforme morgendagens innovasjonspolitikk? Dette var spørsmål som ble diskutert under FFI-forum 27. november.

Internasjonalt ser vi et forsvars- og sikkerhetspolitisk landskap preget av endring, stadig mer sammensatte sikkerhetsutfordringer og dyptgripende, raske teknologiske framskritt. Dette berører hele det norske samfunnet, også Forsvaret og totalforsvaret.

For forsvarssektoren er disse trendene spesielt viktige når betydelige ressurser skal investeres i nytt forsvarsmateriell for å gi økt operativ evne og økt samfunnssikkerhet.

Må øke innovasjonsevnen

Teknologiutviklingen fører til at militære operasjoner kan utføres mer effektivt, med høyere presisjon og lavere risiko i framtiden. Men det fører også til en endring, der sivile og kommersielle kunnskapsmiljøer blir viktigere i fornyelsen av militært materiell. Forsvaret har behov for å øke sin innovasjonsevne.

– For forsvarssektoren blir det viktig å tilpasse seg og kontinuerlig utvikle evnen til å svare på nye trusler i et komplekst og dynamisk sikkerhetspolitisk landskap, sa Hanne Bjørk under FFI-forum tirsdag. Hun leder avdeling Innovasjon og industriutvikling ved FFI.

Unikt samarbeid

I Norge har vi i mange tiår hatt et unikt og tett samarbeid om forskning og teknologiutvikling mellom kunden (Forsvaret), forskningsmiljøer (FFI) og industrien, bedre kjent som trekantsamarbeidet. Resultatet er at brukertilpassede og relevante høyteknologiske produkter har blitt utviklet på relativt kort tid.

Nye initiativ

Bjørk forklarte hva det er som har gjort at lille Norge har lyktes med dette (se Bjørks foredrag øverst i saken). Og ga eksempler på flere nye innovasjonsinitiativ, eksempelvis Hacking4Allies som tester ut en ny tilnærming for å løse problemer og utvikle løsninger for norske og amerikanske spesialstyrker.

Denne satsingen er et samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og deres miljøer i Washington og Silicon Valley.

Sunniva Tofte, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, Kjell Arne Nielsen som er spesialrådgiver i Innovasjon Norge og professor Magnus Guldbrandsen, Senter for Teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, var invitert for å gi sine kommentarer og debattere tema for forumet. Innledningskommentarene deres kan du se i videoene under.

Sunniva Tofte, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.
Kjell Arne Nielsen - Forsvarets innovasjonsevne