Arrangement:

Ny milepæl i norsk romhistorie

En ny norskutviklet satellitt – NorSat-3 – ble skutt opp natt til 29. april. På dette digitale arrangementet får du se opptak fra oppskytingen, høre mer om utviklingen av den særnorske satellitten og om hva den bidrar til av samfunnsnytte i norske havområder.

29.
april
Tid: 12.00 - 13.00
Sted: digitalt
VIDEOKAST
Opptak av sendingen er tilgjengelig under

Natt til torsdag 29. april ble den norske satellitten NorSat-3 skutt opp. Dette vil styrke norsk skipsovervåking betraktelig.

Video av direktesendingen vil snart bli tilgjengeliggjort her.

Selve sendingen begynner etter 2 minutter. En ny norskutviklet satellitt – NorSat-3 – ble skutt opp natt til 29. april. På dette digitale arrangementet får du se opptak fra oppskytingen, høre mer om utviklingen av den særnorske satellitten og om hva den bidrar til av samfunnsnytte i norske havområder. Sendingen er laget av Norsk Romsenter i samarbeid med Kystverket og Forsvarets forskningsinstitutt

I denne direktesendingen viser vi opptak fra nattens oppskyting fra Kourou i Fransk Guyana. Vi forklarer hvordan satellitten fungerer og hvordan data den samler inn kommer til praktisk nytte for norske etater med operative ansvar til sjøs. Vi vil også snakke litt om ambisjonene videre. Fagfolk fra både Kystverket, Norsk Romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt bidrar.

Norge har ansvar for enorme havområder. For å sørge for sikker trafikk til sjøs på en effektiv måte, har vi utviklet, bygget og skutt opp en rekke små satellitter. Teknologien er utviklet i Norge og satellittene koster lite i romfartsammenheng. Resultatene vekker oppsikt internasjonalt. Vi må rett og slett si at vi er stolte over hva vi har fått til med de norske småsatellittene. 

Satellittene har begrenset levetid, og flere av dem som fortsatt er i bane, nærmer seg pensjonsalderen. For å opprettholde og styrke de norske tjenestene som er basert på data fra satellittene, må vi fornye. Nå er det tid for å skyte opp en ny satellitt: NorSat-3. 

Sendingen arrangeres i samarbeid mellom Kystverket, Norsk Romsenter og FFI.

Illustrasjon av satellitten NorSat-3 i bane rundt jorda