Påvirkningskonferansen 2022

Tirsdag 30. august inviterer Forsvarets høgskole og Forsvarets forskningsinstitutt til konferanse om påvirkningstrusselen.

Meld deg på
Litteraturhuset
30. august fra 8.45 til 14.00

En åpen og kritisk offentlig debatt er en del av demokratiets grunnmur. Men hva gjør vi når debatten manipuleres av aktører som vil påvirke eller svekke oss – uten at vi oppdager det? Hvem er disse aktørene og hvordan opererer de? Hvor sårbare er vi? Hvilke strategier og lover trenger Norge for å kontre påvirkningstrusselen, og hva er politiets rolle i dette?

Dette er blant spørsmålene som stilles på Påvirkningskonferansen, som arrangeres av Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets høgskole. Vi trekker på et bredt spekter av kompetanse og samler praktikere og ulike fagmiljøer som jobber med påvirkningstrusselen, hver fra sin kant. 

Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, åpner konferansen, og politidirektør Benedicte Bjørnland diskuterer de juridiske og polisiære perspektivene. Vi hører også fra svenske styresmakter som tar trusselen fra påvirkning på største alvor, med en egen nyopprettet etat for psykologisk forsvar. I tillegg bidrar offiserer, journalister, faktasjekkere og forskere til ordskiftet for å belyse denne høyst aktuelle sikkerhetsutfordringen.

 
digital illustrasjon av klode i nettverk med mennesker
 

Program

Konferansen har tre ulike paneler. 

08.45
Velkommen
08.50
Påvirkningstrusselen. Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité

 
Panel 1: Fake news og psykologisk forsvar
 

09.10
Foredrag av Jerker Sundstrand, Sveriges myndighet för Psykologiskt försvar
09.30
Hva er Fake news, og hvordan spres det via sosiale medier?, Bente Kalsnes, Høyskolen Kristiania
09.45
Q & A med moderator Heidi T. Skjeseth, forfatter og journalist i NRK
10.00
Kaffepause


Panel 2: Russisk påvirkning
 

10.20
Hvordan fungerer det russiske propagandamaskineriet?, Eskil Grendahl Sivertsen, Forsvarets forskningsinstitutt
10.35
Russiske påvirkningsoperasjoner, Geir H. Karlsen, Stabsskolen, Forsvarets høgskole
10.50
Russiske narrativer i norske medier, John Færseth, forfatter
11.05
Q & A med moderator Hedda Langemyr, Utsyn - senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk
11.30
Lunsj

  

Panel 3: Digital påvirkning i og mot Norge
 

12.15
Angrep mot demokratiet: juridiske og polisære mottiltak, Benedicte Bjørnland, politidirektør
12.40
Hvor møter nordmenn falske nyheter på nettet?, Kristoffer Egeberg, Faktisk.no
12.55
Hvordan beskytte individet mot påvirkning?, Kirsi Helkala, Cyberingeniørskolen
13.10
Påvirkningsoperasjoner - So What?, Benjamin Knox, Cyberforsvaret/FFI
13.20
Q & A med moderator Anders G. Romarheim, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
14.00
Slutt

  
NB: Det kan komme mindre endringer i programmet.

to logoer

Arrangementet er et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets høgskole.