Slik stopper vi et missil som kommer mot oss i 25.000 km/t

Hva er egentlig ballistiske missiler, og hvordan kan Norge forsvare seg mot dem? Se foredragene fra FFI-frokost 14. mai.

Nato er i ferd med å bygge et ballistisk missilforsvar, men dette beskytter ikke hele Norge mot alle typer missiler. Hvis noen sender ballistiske missiler med kort rekkevidde mot for eksempel Evenes flystasjon, kan disse hverken oppdages eller avskjæres ved hjelp av Natos missilskjold.

Hvordan dette hullet i missilforsvaret kan tettes er et av temaene i arbeidet med ny langtidsplan. Forsvarssjefen skal komme med sitt råd til høsten.

Denne uken inviterte FFI til frokostmøte om ballistiske missiler.
Forskningsdirektør Johnny Bardal var klar på at det ikke ville komme noen konklusjoner eller råd til politisk ledelse i møtet.

Ballistiske missiler

  • Missiler er våpen med motor og styringssystem, slik at de kan styres gjennom lufta.
  • Kryssermissiler flyr nært bakken, og bruker motor hele veien frem mot målet.  
  • Ballistiske missiler derimot, har krumme baner. Toppen av banen er ofte langt utenfor atmosfæren, og hastigheten varierer fra 5.000 til 25.000 km/t.   
  • Rakettmotoren brukes kun starten av banen, deretter fortsetter det ballistiske missilet mot målet i fritt fall.

– Hensikten med møtet er å informere om hva forsvar mot ballistiske missiler er. Dette gjør vi for at flere skal kunne delta i den offentlige debatten om Forsvarets struktur, sier Bardal.

– FFI skal senere gi norske myndigheter et helhetlig råd om mulige Norske bidrag til Natos missilforsvar og hvordan dette bør prioriteres opp mot nasjonale behov for forsvar mot kortholds ballistiske missiler.

Som en løk

Foredragsholderne Ivar Tansem og Birger Retterstøl-Olaisen er to av FFIs fremste eksperter på temaet.

– Interkontinentale ballistiske missiler er noen digre beist, like høye som 2-3 etasjers hus, og kan treffe nesten hvor som helst i verden på under 30 minutter, sier Birger Retterstøl-Olaisen. Her kan du se hans gjennomgang av ulike missiltyper. (Tansems foredrag ser du øverst på siden).

FFI-frokost: Birger Retterstøl-Olaisen - Forsvar mot ballistiske missiler i et luftvernperspektiv
FFI-frokost: Johnny Bardal - Forsvar mot ballistiske missiler i et luftvernperspektiv.