Soldatkonferansen 2023

Hvilke behov vil fremtidens soldater ha?

Påmelding kommer
7.
juni
8.30-16.00
Kunnskapsbyens hus, Kjeller

Målet med konferansen er å samle fagmiljøer i forsvarssektoren som jobber med soldat-problemstillinger.

Programmet er under utarbeidelse, men vil bestå av foredragsholdere fra både FFI og forsvarssektoren.

Mer informasjon om program og mulighet for påmelding kommer.

Illustrasjon soldater i felt