– Robotkrigen kommer, enten vi vil det eller ei

Robotikk og kunstig intelligens er på sterk frammarsj. Vi kan ikke vente med å kjøpe ny teknologi til den er ferdig utviklet, mener forsker Morten Hansbø ved FFI

- Robotisering i stridsfeltet vil garantert forverre situasjonen for våre egne styrker. Særlig dersom vi selv ikke evner å være ledende innen bruk av roboter, mener FFI-forsker Morten Hansbø. Bildet viser testflyving fra FFIs arbeid med å utvikle en autonom dronesverm

I en artikkel i Norsk militært tidsskrift (NMT) denne uken tar Hansbø for seg hvilken framtid ubemannede systemer og roboter har i framtidens norske forsvar.

Den rådende holdningen i Forsvaret er at ubemannede systemer er veien å gå. Men Hansbø mener både langtidsplanen og landmaktutredningen er for forsiktig og avventende.

  – Med unntak av den viktige beslutningen om å realisere minejakt og mottiltak med ubemannede plattformer, velger Norge i stor grad å sitte på gjerdet, sier Hansbø. Han etterlyser større risikovilje.

– Når Forsvaret i dag anskaffer bemannede plattformer, forutsettes det at en hel del ting faller på plass før levering. Vi kjøper ikke nye kampfly basert på hva de var i 2010, men hva vi mener de vil være i 2020. Det er ingen grunn til å vise mindre tillit til teknologiutvikling innen ubemannede, sier Hansbø.

Robot vs robot

Hansbø påpeker at det er en enorm innovasjonstakt på området, og at Forsvaret kan gjøre seg selv irrelevant hvis vi ikke henger med.

– Flere av våre potensielle og nåværende motstandere har en offensiv holdning til ny teknologi. De bryr seg lite om regulering, lovverk eller skikk og bruk. Vi står potensielt overfor en «Do it yourself war» eller «Maker Warfare», der det er vanskelig å vite hva vi vil møte, sier han.

– Noen av de etisk mest betenkelige anvendelsene av robotikken er de enkleste å realisere. Vi må forstå ulike måter ny teknologi kan bli brukt mot oss, og så utvikle motmidler. Robot mot robot kamp er antakelig rett rundt hjørnet.

Men hva med etikken? Kan vi tillate at roboter tar liv? Hansbø stiller seg tvilende til at menneskelig kontroll, det vil si bemanning eller fjernstyring, er en garanti for etisk forsvarlig systemoppførsel.

– I hvilken grad er mennesker i stand til å innhente og vurdere all relevant informasjon, ta beslutninger og handle hurtig nok? Jeg vil påstå at langt de fleste situasjoner som soldater, flygere osv. kommer ut for i krig, ikke nødvendigvis innebærer vurderinger som er vanskelige å automatisere.

Raskere prosesser 

​I framtiden kommer vi til å stole på maskiner som tar liv – og som redder liv, selv om de ikke opptrer helt forutsigbart, tror Hansbø.

– Krig vil til syvende og sist forbli «a bloody waste». Robotisering i stridsfeltet vil garantert forverre situasjonen for våre egne styrker. Særlig dersom vi selv ikke evner å være ledende innen bruk av roboter.

For å henge med bør Forsvaret gå bort fra komplekse, langvarige utviklingsprogrammer, og bestille systemer fra små, smidige utviklingsmiljøer.

– Robotikk kan gi oss mer kampkraft for hver krone. De som ikke mestrer den nye teknologien og innovativ bruk av den, vil kunne bli krigens letteste offer.