Den første finansieringen

– Trenger De i grunnen ikke en million?

FFIs første direktør, Fredrik Møller, har selv skrevet om hvordan det første budsjettet ble avklart i Forsvarets Overkommando.

Norge 1946: Det var kronisk mangel på alt. Det skortet på både lokaler og utstyr til norsk forskning. Ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim og i det vitenskapelige miljøet i Bergen var det skrint. Men det nystartede Forsvarets forskningsinstitutt fikk uventet god starthjelp.

Det første budsjettet som ble vedtatt var på 1 million kroner, med et ekstra starttilskudd på 300 000. Tildelingene i 1946 og 1947 var på til sammen 1,8 millioner kroner. En stor sum, når vi sammenligner med at veletablerte NTH de samme to årene hadde 2,3 millioner å rutte med.

FFIs første direktør Fredrik Møller har selv illustrert denne situasjonen, forteller historikerne Olav Njølstad og Olav Wicken i «Kunnskap som våpen». Møller skrev i internbladet Mikroskopet hvordan FFI fikk sitt første budsjett avklart i Forsvarets Overkommando.

Ubeskjedent nok hadde forløperen FOTU (Forsvarets overkommandos tekniske utvalg) bedt om 600 000 det første året. I møtet om budsjettet deltok major Lindbæk Larsen og major Pettersen fra Forsvarets Overkommando. Sverre Pettersen ble siden FFIs underdirektør.

Møller skriver: «Disse syntes å være helt enige om hvilken politikk de skulle føre overfor FFI. Det første spørsmålet var: ‘Men si meg, trenger De ikke mer?’ Til dette var svaret: ‘Selvfølgelig, mer skulle være fint.’ Hvorpå Lindbæk Larsen spurte: ‘Trenger De i grunnen ikke en million?’ Til dette bekreftende svar brøt major Pettersen inn og sa: ‘Hvis dere skal få en million, så er dere nødt til å be om halvannen’. Hvorpå vi ba om halvannen, og til vår store forbauselse fikk vi halvannen.»

Tema

FFI 75 år

Hva har vi bidratt med på disse 75 årene?